MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Inspector de specialitate gradul II din cadrul Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Având în vedere prevederile art.30, alin. 3, din H.G. nr. 286/2011, actualizată, pentru aprobarea  Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare funcţiei contractuale de executie vacante de Inspector de specialitate gradul II, pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise susţinute în data de 08.01.2018. 

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

TOLAN CARMEN ANAMARIA

Inspector de specialitate gradul II

90,00

ADMIS

 

  • Candidatul declarat admis v-a susţine interviul în data de 12.01.2018 ora 1000 la sediul  Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.

Afişat astăzi 09.01.2018 ora 1300 pe site-ul Primăriei Municipiului Mediaş