MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş , pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Creşa nr. 2

Rezultatul  probei  scrise  la concursul organizat  de către  Direcţia  de Asistenţă  Socială  Mediaş , pentru  ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Creşa nr. 2.

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate ale probei  scrise:  

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

ARSÂN  MARIA

Îngrijitoare

91,33

ADMIS

2.

ŞERBAN  ANA MARIA

Îngrijitoare

65,00

ADMIS

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  interviul  în data  de  04.04.2018  ora  10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11(fosta Aviatie).  

Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale   pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Man Eniko.

Afişat astăzi 30.03.2018 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11(fosta Aviatie). 

Secretar  comisie, Man Eniko