MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal la Creşa nr. 2 din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, comisia de concurs  comunică următoarele  rezultate ale probei  scrise:  

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

Lambrinoc Adela

Asistent medical principal

80

ADMIS

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  interviul  în data  de  11.12.2017  ora  10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11( fosta Aviaţie).

  •  Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale   pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.

  • Afişat astăzi 06.12.2017 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş – Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11( fosta Aviaţie).

 

       Secretar  comisie

       Roman Marieta