MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat de către Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş, pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante: Inspector gradul I

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 28.07.2017 de  către   Direcţia Municipală  pentru  Cultură,  Sport, Turism și Tineret Mediaş, pentru  ocuparea  funcţiei  contractuale  vacante : Inspector  gradul  I în cadrul birou contabilitate-resurse umane salarizare din cadrul  Direcţiei  Municipale pentru  Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.

Având în vedere  prevederile  art.8, alin.2 şi alin.8 din  Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011  privind  stabilirea  principiilor  generale de  ocupare  a unui  post vacant cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr.

Crt

Numele si prenumele

candidatului

Funcţia

Instituţia

publică

Rezultatul

probei scrise

1.

Bacea  Aurica

Inspector gradul I

DMCSTT

Respins

2.

Păturan  Delia  Valerica

Inspector gradul I

DMCSTT

Respins

3.

Oprea  Monica

Inspector gradul I

DMCSTT

Admis

 

  • Afişat astăzi  28.07.2017  ora 13.00  la sediul Primăriei  Municipiului Mediaş.

     

Secretar  comisie:  Togan Andreea