MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 05.03.2018 pentru ocuparea unor functii contractual bugetare vacante, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaş

Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Comisia de concurs

Rezultatul probei scrise

la concursul organizat în data de 05.03.2018 pentru ocuparea unor functii contractual bugetare vacante, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaş

Având în vedere prevederile art.30 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

1.

Vereș Csaba Bela

Magaziner treapta I

         13,00

Respins

4.

Costea Ioan Claudiu

Referent I

         35,66

Respins

5.

Papp Andrei Csaba

Referent I

         16,33

Respins

  • Candidații declarați admiși vor susține interviul, în data de 08.03.2018 ora 09:00, proba se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi 05.03.2018, ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş

 

 

                                                                                             Secretar,

                                                                                                  Polgar Virica