MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 23.10.2017 pentru ocuparea a trei funcţii contractuale vacante, din cadrul Clubului Sportiv Municipal Mediaş

Primaria Medias

Comisia de concurs

 

Având în vedere prevederile art. 30 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise :

 

Nr. crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctajul probei scrise

Rezultatul probei scrise

 

1.

Pîrvulescu Eugen Ovidiu

Director gradul II

92,33

Admis

2.

 

Plăiaş Anca

Denisa

Inspector de specialitate

 gradul IA

85,66

Admis

3.

 

Morar Cristian

Inspector de specialitate

gradul I

60,66

Admis

 

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art.31 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 23.10.2017, ora 13,30