MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante: inspector gradul I în cadrul Serviciului Centrul de Informare şi Promovare Turistică în cadrul Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

 

                      Având  în  vedere  prevederile  art. 30 alin. 3  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru   aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de  ocuparea   funcţiei  contractuale, vacante: inspector  gradul  I  în cadrul  Serviciului  Centrul  de  Informare şi  Promovare Turistică  în  cadrul  Direcţiei pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

ŞARLEA

MARIANA

ANCA

 

Inspector  gradul  I

 

   40.37

 

 

RESPINS

2.

MATEI

ADRIAN

DUMITRU

 

Inspector  gradul  I

  

   71.67

 

ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  interviul  în data  de  12.06.2017  ora  10,00  la sediul  Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.
  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale   pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor la  d-na  Bacea Aurica
  • Afişat astăzi   07.06.2017  la sediul  Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret  Mediaş .

 

     

                                                                                                                        Întocmit,

                                                                                                                   Bacea Aurica