MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social

D.A.S. - Compartiment Medico-Social

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post temporar vacant  de infirmier la Compartiment Medico-Social

     

                      Având în vedere prevederile  art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

Langa Alexandra Cosmina

Infirmier

88.33

ADMIS

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  interviul  în data  de  19.03.2018  ora  10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.
  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.

 

  • Afişat astăzi 14.03.2018  la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie) .

                                                                                                         Secretar  comisie

                                                                                                           Roman Marieta