MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile  art. 30 alin. 3 din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea  Regulamentului –  privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale pentru personalul din sectorul bugetar plătit din  fonduri  publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:  

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Punctaj probă scrisă

Rezultat probă scrisă

1.

Zodor Zita Izabella

Infirmier

76,66 p

ADMIS

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine  interviul  în data  de  14.07.2017  ora  10,00 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.
  • Candidaţii  nemulţumiţi  de  rezultatele  obţinute  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării  conform  art. 31  din H.G. nr. 286/2011 actualizată pentru aprobarea Regulamentului – privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale  pentru  personalul din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor  d-na Roman Marieta.

     

  • Afişat astăzi  11.07. 2017  la sediul  Primăriei  Mediaş  

                                                                                                             Secretar  comisie

                                                                                                           Roman Marieta