MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș

Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din H.G. nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt.

 

Numele şi prenumele candidatului/ Funcția publică

 

Punctajul probei scrise

 

Rezultatul

probei scrise

 

  1.

 

Apintei Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

90,66

 

Admis

 

2.

 

 

Moldovan

Dorina – Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

85,66

 

Admis

 

3.

 

 

Langa Laura

Inspector

gradul profesional principal

 

90,66

 

Admis

Candidații declarați ,,admis’’ vor susține interviul în data de 29.03.2018, ora  13,00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, Piața Corneliu Coposu, nr.3.

Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult 24 de ore de la data și ora afişării rezultatului probei scrise, conform art.63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la  secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Bicu Cristina, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare.

Afișat astăzi, 29.03.2018, ora 12,45 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

                                                                                             

                                                                                    Secretar comisie examen,

                                                                                        Popa Liliana

                                                                      Compartimentul Resurse Umane – Salarizare