MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul probei scrise privind concursul organizat în data de 14.03.2018

Compartimentul Cadastru Topometrie – Direcția Patrimoniu

Rezultatul probei scrise

privind concursul organizat în data de 14.03.2018 pentru ocuparea functiei contractuale, vacante, de inspector de specialitate gradul I din cadrul

Compartimentului Cadastru Topometrie – Direcția Patrimoniu

 

 

Nr.

crt.

 

Numele și prenumele candidatului/ Funcția/ Structura

Punctaj probă scrisă

Rezultat final

 

1.

Beu Mihai

- Inspector de specialitate gradul I

Compartimentului Cadastru Topometrie – Direcția Patrimoniu

 

 94,66

ADMIS

2.

Boldi Andrei Adrian

- Inspector de specialitate gradul I

Compartimentului Cadastru Topometrie – Direcția Patrimoniu

 

 67,33

ADMIS

 

  • Candidații declarați admiși vor susține interviul, în data de 19.03.2018 ora 10:00, proba se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaș.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afișare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi 14.03.2018, ora 14:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş