MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în data de 27.06.2017

Primaria Municipiului Medias

Comisia de Concurs

                                                                   Rezultatul

selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat  în data de 27.06.2017  de către Primăria municipiului Mediaş pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de șef serviciu la Serviciul Învăţământ - Sănătate

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Piştea Ileana

şef serviciu

Serviciul Învăţământ Sănătate

Primăria Municipiului Mediaş

Admis

 
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 27.06.2017, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
  • Afişat astăzi, 19.06.2017, ora 08,00 pe site-ul Primăriei municipiului Mediaş