MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de promovare organizat în data de 08.11.2017 de către Primăria municipiului Mediaş pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală

Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia publică

Instituţia

publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

   1.

      Muntean Sanda Ligia

Director executiv la Direcţia Administraţie Publică Locală

Primăria Municipiului Mediaş

         Admis

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 08.11.2017, ora 10,00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

 

Afişat astăzi, 31.10.2017, ora 11,00 .