MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 05.03.2018 de Clubul Sportiv Municipal Mediaş pentru ocuparea a trei funcţii vacante de natură contractuală

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat  în data de  05.03.2018  

de Clubul Sportiv Municipal Mediaş pentru ocuparea a trei funcţii  vacante de natură contractuală la Clubul Sportiv Municipal Mediaş

 

Comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere:

- pentru postul de Magaziner I la Compartimentul Administrare Baze Sportive Clubul Sportiv Municipal Mediaş:

Nr.

crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Instituţia

publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Vereș Csaba Bela

Magaziner I

Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Admis

 

- pentru postul de Muncitor calificat treapta I  la Compartimentul Administrare baze sportive, Clubul Sportiv Municipal Mediaş:

Nr.

crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Instituţia

publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Voicu Florin Emil

Muncitor calificat treapta I

Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Admis

2.

Tofănescu Stelian-Cosmin

Muncitor calificat

treapta I

Clubul Sportiv Municipal Mediaș

Admis

 

 -pentru postul de Referent I la Compartimentul Administare Baze Sportive,Clubul Sportiv Municipal Mediaș:

1.

Papp Andrei Csaba

Referent I

         Clubul Sportiv Municipal Mediaș

    Admis

2.

Costea Ioan Claudiu

Referent I

      Clubul Sportiv Municipal Mediaș

    Admis

3.

Cărburean Nadia Elena

Referent I

    Clubul Sportiv Mun.Mediaș

    Respins

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 05.03.2018, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 27.02.2018