MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 08.01.2018 de către Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş

Concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie vacante de Inspector de specialitate, gradul II

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Numele şi prenumele

candidatului

Funcţia

Instituţia

publică

Rezultatul

selecţiei

dosarelor

1.

 

TOLAN CARMEN ANAMARIA

 

 

Inspector de specialitate, gradul II

 

D.M.C.S.T.T.

ADMIS

  • Candidatul declarat admis v-a susţine proba scrisă în data de 08.01.2017 ora 1000 la sediul  Direcţiei  Municipale  pentru  Cultură, Sport, Turism și Tineret  Mediaş, din P-ţa Corneliu Coposu, nr.3.

Afişat astăzi  28.12.2017 ora 1200  pe site-ul  Primăriei  Municipiului Mediaş.