MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 12.12.2017 de Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Concurs pentru ocuparea a două funcţii vacante de natură contractuală la Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Comisia de concurs comunică rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere:

- pentru postul de inspector de specialitate gradul IA la Compartimentul financiar-contabil, resurse umane   - Clubul Sportiv Municipal Mediaş:

Nrcrt

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

 

Instituţia

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

    1.

 

Polgar Virica

 

 

Inspector de specialitate gradul IA

 

Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Admis

 

- pentru postul de muncitor calificat treapta I  la Compartimentul Administrare baze sportive - Clubul Sportiv Municipal Mediaş:

Nrcrt

Numele şi prenumele candidatului

 

Funcţia

 

Instituţia

 

Rezultatul selecţiei dosarelor

    1.

 

Plăiaş Liviu

 

 

Muncitor calificat treapta I

 

Clubul Sportiv Municipal Mediaş

Admis

 
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 12.12.2017, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

Afişat astăzi, 05.12.2017