MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 16.10.2017 de către Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş, pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de director

Rezultatul  selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 16.10.2017 de către Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaş, pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de director.

Având în vedere prevederile art.19, alin. (2) şi (3) şi art.20 din H.G. nr.286/2011, actualizată, privind Regulamentul de stabilire a principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Instituţia  publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

 

Sajgo Elena

 

Director

DMCSTT

Admis

Candidatul declarat admis v-a susţine proba scrisă în data de 16.10.2017 ora 10.00 la sediul  Direcţiei  Municipale  pentru  Cultură, Sport, Turism și Tineret  Mediaş, din P-ţa Corneliu Coposu, nr.3.

Afişat astăzi  09.10.2017 ora 10.00  pe site-ul  Primăriei  Municipiului Mediaş.