MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat în data de 27.10.2017 de Directia de Adm.a Dom. Public Mediaş pentru ocuparea funcţiilor vacante de natură contractuală

Proces verbal selecţie dosare pentru concursul de recrutare organizat în data de 27.10.2017 de Directia de Adm.a Dom. Public Mediaş pentru ocuparea funcţiilor vacante de natură contractuală

Proces verbal

Încheiat astăzi 19.10.2017

de selecţie dosare pt. concursul ce se  desfășoara in data de 27.10.2017

 

 

Având în vedere prevederile art.8 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 comisia de concurs constituită în baza Deciziei nr. 20/04.10.2017 s-a întrunit în data de 19.10.2017 şi a procedat la selectarea dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat în data de 27.10.2017 pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de muncitor II, muncitor necalificat în cadrul D.A.D.P.  Mediaș.

În urma examinării dosarelor candidaţilor înscrişi la examen,  comisia de concurs comunică următoarele rezultate:

 

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Instituţia sau autoritatea publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1

Luchian Mihaela

Muncitor II

Directia de administrare a dom.public

ADMIS

2

Moldovan Mircea

Muncitor II

Directia de administrare a dom.public

ADMIS

3

Pintea Marian

Muncitor necalificat

Directia de administrare a dom.public

ADMIS

4

Lacatus Marius

Muncitor necalificat

Directia de administrare a dom.public

ADMIS

5

Pintea Cristian

Muncitor necalificat

Directia de administrare a dom.public

ADMIS

6

           Grito Florin

Muncitor necalificat

Directia de administrare a dom.public

ADMIS

 

 

Conform dispoziţiilor Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba practica în data de 27.10.2017, ora 10.00 la DIRECTIA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC, adresa: municipiul Mediaș, Str. Constantin Brancoveanu nr. 21

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor, conform HG nr. 286/2011. Contestația se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, d-na Cindea Luminita - Inspector de Specialitate.