MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş , pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical principal la Creşa nr. 2

Rezultatul selecţiei  dosarelor  de  înscriere  la  concursul  organizat  de către Direcţia de Asistenţă  Socială  Mediaş , pentru  ocuparea unui post vacant de asistent medical principal la Creşa nr. 2

Având în vedere prevederile  art. 20 din H.G. nr. 286 /2011, actualizată,  privind Regulamentul de ocupare a unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar plătit  din  fonduri  publice, comisia  de concurs  comunică   rezultatele  în urma  selecţiei  dosarelor  de  înscriere :

Nr.crt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1.

Lambrinoc Adela

Asistent medical principal

ADMIS

 

2.

 

 

 

 

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data  de  06.12.2017,   ora 10,00 la sediul din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie).

Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot fomula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării, conform  art. 31 din H.G. nr. 286 /2011, actualizată, privind Regulamentul  de ocuparea unui post vacant  a  personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta.

Afişat azi  27.11.2017 la sediul  Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş.  

                                              

               

Secretar comisie :  Roman Marieta