MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de către Direcţia de Asistenţă Socială Mediaş , pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Creşa 2

Rezultatul selecţiei  dosarelor  de  înscriere  la  concursul  organizat  de către Direcţia de Asistenţă Socială  Mediaş , pentru  ocuparea unui post vacant de îngrijitor la Creşa 2.

Având în vedere prevederile  art. 20 (1) din H.G. nr. 286 /2011 privind Regulamentul  de ocupare a  unui  post  vacant  a  personalului  contractual  din sectorul  bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată,  comisia  de concurs  comunică următoarele  rezultatele  în urma  selecţiei  dosarelor  de  înscriere :

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1.

Şerban Ana Maria

ADMIS

 

2.

Arsân Maria

ADMIS

 

Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data  de  30.03.2018  ora  10,00  la  sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11(fosta Aviatie).  

Candidaţii  nemulţumiţi  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Man Eniko.

Afişat azi  26.03.2016 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială, Strada Aleea Comandor Dimitrie Moraru, nr 11(fosta Aviatie).                                                          

Secretar comisie, Roman Marieta Ionela