MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat de Unitatea de Asistenţă Medico Socială Mediaş pentru ocuparea unui post vacant de infirmier la Compartiment Medico-Social

Având în vedere prevederile art. 20  din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul  de ocuparea  unui  post  vacant  a  personalului  contractual  din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, comisia de concurs comunică următoarele rezultatele în urma  selecţiei  dosarelor  de  înscriere:

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1.

Zudor Zita Izabella

Infirmier

ADMIS

 

 

      Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.07.2017  ora  10,00  la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie).

      Candidaţii  nemulţumiţi  pot formula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării conform art. 31 din H.G. nr. 286/2011 privind Regulamentul de ocuparea unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, actualizată, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor d-na Roman Marieta .

      Afişat azi 04.07.2017 la sediul la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie) .

               

                                                                                          Secretar comisie :  Roman Marieta