MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 09.01.2018 de Primăria Municipiului Mediaș

concurs pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul II din cadrul Compartimentului Centrul de Informare Cetățeni – Direcția Administrație Publică Locală

Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nrcrt

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Instituţia

publică

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

 

Pepene Maria Cristina

 

 

Inspector de specialitate

gradul II

 

Primăria Municipiului Mediaş

 

 

Admis

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susține proba scrisă, în data de 09.01.2018 ora 10.00,

proba se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.

Afișat astăzi 29.12.2017