MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.03.2018,

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 14.03.2018,

pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I din cadrul Compartimentului Cadastru – Topometrie, Direcția Patrimoniu

 

     Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultatul selecţiei dosarelor

1.

Boldi Andrei Adrian

Inspector de specialitate

gradul I

Admis

2.

   Beu Mihai

 

Inspector de specialitate

gradul I

Admis

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă, în data de 14.03.2018 ora 10:00, proba se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi 05.03.2018, ora 13:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş