MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.04.2018, pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse-Umane la Clubul Sportiv Municipal Mediaș la

Clubul Sportiv Municipal Mediaș

Comisia de concurs

 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 23.04.2018, pentru ocuparea unui post vacant de inspector de specialitate gradul I din cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Resurse-Umane

  Comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultatul selecției dosarelor

 

1.

 

Dancu Mariana

 

 

Inspector de specialitate

gradul I

 

Admis

  • Candidații declarați admiși vor susține proba scrisă, în data de 23.04.2018 ora 10:00, proba se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  • Candidații nemulțumiți de rezultatul obținut pot formula contestație în termen de 24 de ore de la afişare, care se depune la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor.
  • Afișat astăzi 18.04.2018, ora 15:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaș

                                                                                         Secretar comisie   

                                                                                                Polgar Virica