MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.07.2017 la Primăria Municipiului Mediaș

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat în data de 28.07.2017 de  către   Direcţia Municipală  pentru  Cultură,  Sport, Turism și Tineret Mediaş, pentru  ocuparea  funcţiei  contractuale  vacante : Inspector  gradul  I în cadrul birou contabilitate-resurse umane salarizare din cadrul  Direcţiei  Municipale pentru  Cultură, Sport, Turism şi Tineret Mediaş.

Având în vedere  prevederile  art.8, alin.2 şi alin.8 din  Hotărârea  Guvernului nr. 286/2011  privind  stabilirea  principiilor  generale de  ocupare  a unui  post vacant cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:

 

Nr.

Crt

Numele si prenumele

candidatului

Funcţia

Instituţia

publică

Rezultatul

selecţiei

dosarelor

1.

Bacea  Aurica

Inspector gradul I

DMCSTT

Admis

2.

Păturan  Delia  Valerica

Inspector gradul I

DMCSTT

Admis

3.

Oprea  Monica

Inspector gradul I

DMCSTT

Admis

 

  • Candidaţii  declaraţi admişi vor susţine proba  scrisă  în data de  28.07.2017 ora 10.00 la sediul  Direcţiei  Municipale  pentru  Cultură, Sport, Turism și Tineret  Mediaş.
  • Candidaţii  nemulţumiţi de rezultatele obţinute  pot  formula contestaţie  în termen de 24 ore de la afişare, conform art. 20 din Hotărârea  Guvernului nr.286/2011  privind  organizarea şi dezvoltarea  carierei  funcţiei  contractuale cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la secretarul  comisiei de soluţionare a  contestaţiilor.

 

  • Afişat astăzi  21.07.2017  ora 11.00  la sediul Primăriei  Municipiului Mediaş.

     

Secretar  comisie:  Togan Andreea