MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de pompier salvator la SMURD din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Mediaş

Având în vedere prevederile  art. 20 din H.G. nr. 286 /2011 actualizată  privind Regulamentul de ocupare a unui post vacant a  personalului  contractual  din sectorul bugetar plătit  din  fonduri  publice, comisia  de concurs  comunică   rezultatele  în urma  selecţiei  dosarelor  de  înscriere :

 

Nr.crt.

Numele şi prenumele candidatului

Funcţia

Rezultatul selecţiei dosarului

Motivul respingerii dosarului

1.

Bleahu Vasile Lucian

Pompier salvator

ADMIS

 

2.

Hălmaciu Andrei

Pompier salvator

ADMIS

 

 

3.

Plăiaş Ioana

Pompier salvator

ADMIS

 

 

4.

Boian Rodica

Pompier salvator

ADMIS

 

 

 

 

  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă  în data  de  06.06.2017   ora 10,00 la sediul din Aleea Comandor Dimitrie Moraru nr. 11(Fosta Aviaţie) .
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot fomula contestaţie în termen  de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării , conform  art. 31 din H.G. nr. 286 /2011 actualizată privind Regulamentul  de ocuparea  unui post vacant  a  personalului  contractual  din sectorul bugetar  plătit  din  fonduri  publice, care se depune la secretarul comisiei  de soluţionare  a contestaţiilor  d-na Roman Marieta  
  • Afişat azi  29.05.2017 la sediul  Primăriei Mediaş.                                                      

                                                                           

Secretar comisie :  Roman Marieta