MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici  din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș

 

        Având în vedere prevederile art. 40 alin. (1) lit. a şi art. 50 alin. (2) din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, comisia de examen comunică următoarele rezultate ale selecției dosarelor de înscriere:

Nr.

crt

Numele şi prenumele candidatului/

Funcția publică

Rezultatul selecţiei dosarului

Admis/Respins

Motivul respingerii dosarului

 

1.

 

Apintei Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

Admis

 

Nu este cazul

 

2.

 

Moldovan Dorina – Maria

Inspector

gradul profesional superior

 

Admis

 

Nu este cazul

 

3.

 

Langa Laura

Inspector

gradul profesional principal

 

Admis

 

Nu este cazul

 
  • Candidații declarați ,,admis” vor susţine proba scrisă în data de 29.03.2018  ora 10.00  la sediul Primăriei Municipiului Mediaş, Piața Corneliu Coposu, nr.3.
  • Candidaţii nemulţumiţi  pot face contestaţie, în termen de ce mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecției dosarelor conform art.63 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, care se depune la  secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, doamna Bicu Cristina, Compartimentul Resurse Umane – Salarizare.
  • Afişat astăzi, 21.03.2018 ora 13.00 la  sediul Primăriei Municipiului Mediaş.

 

                                                                                          Secretar comisie examen,

                                                                                                   Popa Liliana

                                                                            Compartimentul Resurse Umane – Salarizare