MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la examenul organizat în data de 11.12.2019 de Primăria municipiului Mediaş pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici

     Având în vedere prevederile art. 40 alin(1) lit. a) şi art. 50 alin(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale selecţiei dosarelor de înscriere:
 
Nr.crt
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Instituţia
publică
Rezultatul selecţiei dosarelor
1.
Morărescu Dan
Inspector
grad superior
Primăria Municipiului Mediaş
Admis
2.
Dani Gabriela
Consilier
grad superior
Primăria Municipiului Mediaş
Admis
3.
Feier Raluca Maria
Inspector grad principal
Primăria Municipiului Mediaş
Admis
4.
Mărginean Mihaela
Inspector grad principal
Primăria Municipiului Mediaş
Admis
  • Candidaţii declaraţi admişi vor susţine proba scrisă în data de 11.12.2019, ora 09,00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş.
  • Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot formula contestaţie în termen de 24 de ore de la afişare, conform art. 63 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, care se depune la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.