MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul organizat în data de 11.07.2022 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de şef serviciu, la Serviciul investiţii şi proiecte de finanţare

Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) lit.a) şi art.50 alin.(2) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, comisia de concurs comunică următorul rezultat al selecției dosarului de înscriere:

NUMELE ŞI PRENUMELE CANDIDATULUI

FUNCȚIA
PUBLICĂ

INSTITUȚIA
PUBLICĂ

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARULUI

1.

ID - 11743

Şef serviciu

Primăria Mediaş

Serviciul investiţii şi proiecte de finanţare.

Admis

 
  •   Candidatul declarat admis va susține proba scrisă în data de 11.07.2022, ora 10:00 la sediul Primăriei Municipiului Mediaş.
  •   Afișat astăzi, 01.07.2022, ora 11:00 la sediul Primăriei municipiului Mediaş