HCL nr. /09.07.2020

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Local convocată de îndată, din data de 09 iulie 2020,
care se va desfășura prin videoconferință
 

 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de consilier local al domnului Simescu Nicolae Bogdan în Consiliul Local al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 190/2020; proiectul de hotărâre nr. 187/2020; raportul de specialitate nr. 8.476/ 07.07.2020;

Temei legal: 47 alin. (2) lit. „a”, alin. (6), alin. (7), alin. (10) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș aprobat prin HCL nr. 249/2019, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. ”a”, art. 200 și art. 204 alin. (2) lit. ”a”, alin. (6), (7) și (10) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Popa Florin-Adrian şi depunerea jurământului.

Referatul de aprobare nr. 192/2020; proiectul de hotărâre nr. 189/2019; raportul de specialitate 8.484/07.07.2020,

Temei legal: art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015, Legea nr. 14/2003, republicată, art. 31, art. 33 din Legea nr. 215/2001,  art. 117,  art. 129, art. 196 alin. (1) lit. ”a”,  art. 200 și art. 204 alin. (2) lit. ”a”, alin. (6), (7) , (10) și alin. (15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: Proiect tip–Construire bază sportivă tip 2–Școala Gimnazială nr. 7, str. 1 Decembrie nr. 34, municipiul Mediaș, județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr. 191/2020; proiectul de hotărâre nr. 188/2020; raportul de specialitate nr. 7724/06.07.2020;

Temei legal: OG nr. 16/2014, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

 

  Primar,                                                                   Secretar general,                    
  Gheorghe Roman                                                  Petruțiu Marina-Simona