HCL nr. /29.06.2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local Mediaș din data de 29 iunie 2022, ora 16:00,
care se va desfășura în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei Municipiului Mediaş

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Mediaș, a listei obiectivelor de investiții şi a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2022.

Referatul de aprobare nr. 212/2022; proiectul de hotărâre nr. 212/2022; raportul de specialitate nr. 10911/16.06.2022;

Temei legal: HCL nr. 41/2022, art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. „c”, art. 29, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1) alin. (2) alin. (4) alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 208/2022; proiectul de hotărâre nr. 208/2022; raportul de specialitate nr. 10994/17.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 409 alin. (1) și (3), art. 478 alin. (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

3. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui bun de natura mijloacelor fixe.

Referatul de aprobare nr. 194/2022; proiectul de hotărâre nr. 194/2022; raportul de specialitate nr. 9867/09.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unui obiectiv de investiție finalizat, modificarea și completarea contractului de administrare nr. 43/2017 încheiat cu Școala Gimnazială „Constantin Ioan Motaș” Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 195/2022; proiectul de hotărâre nr. 195/2022; raportul de specialitate nr. 9096/09.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, OG nr. 112/2000, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al Municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și completarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 196/2022; proiectul de hotărâre nr. 196/2022; raportul de specialitate nr. 10073/09.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea apartamentului corp nr. 2 (construcții + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Mediaş Piaţa Regele Ferdinand I nr. 17, corp nr. 2.

Referatul de aprobare nr. 197/2022; proiectul de hotărâre nr. 197/2022; raportul de specialitate nr. 10565/09.06.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea apartamentului II (construcție + cotă de teren aferent) din imobilul situat administrativ în Municipiul Mediaș str. Nicolae Iorga nr. 17 clădire B.

Referatul de aprobare nr. 210/2022; proiectul de hotărâre nr. 210/2022; raportul de specialitate nr. 10816/17.06.2022;

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36 alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin ANL, situate în Municipiul Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 199/2022; proiectul de hotărâre nr. 199/2022; raportul de specialitate nr. 10871/15.06.2022;

Temei legal: art. 15 alin. (14) alin. (15) alin. (16) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza S.F. și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiție Echipare tehnico - edilitară „Proiect Tip Construcție bazin de înot Municipiul Mediaș, Jud. Sibiu”.

Referatul de aprobare nr. 204/2022; proiectul de hotărâre nr. 204/2022; raportul de specialitate nr. 11002/17.06.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 197 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști permanente, situată în Municipiul Mediaș, Sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 206/2022; proiectul de hotărâre nr. 206/2022; raportul de specialitate nr. nr. 11038/17.06.2022;

Temei legal: art. 9 alin. (1) şi (2), alin. 7^1 şi alin. 7^2 din OUG nr. 34/2013, Legea nr. 18/1991, HG nr. 1.064/2013, OUG nr. 34/2013, Ordinul nr. 407/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

11. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție + cotă teren), situat în Municipiul Mediaș str. Cuza Vodă nr. 2, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 198/2022; proiectul de hotărâre nr. 198/2022; raportul de specialitate nr. 6707/09.06.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren intravilan în suprafață de 10.000 mp, situat în Municipiul Mediaș, str. Aurel Vlaicu nr. 33, aflat în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 203/2022; proiectul de hotărâre nr. 203/2022; raportul de specialitate nr. 3501/08.06.2022;

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, art. 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

13. Proiect de hotărâre privind modificarea „Listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș” - Spaţii cu altă destinaţie” aprobată prin HCL Mediaș nr. 157/2001 „privind aprobarea listei de inventar a bunurilor ce alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 211/2022; proiectul de hotărâre nr. 211/2022; raportul de specialitate nr. 11053/17.06.2022;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354, art. 357 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza de studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare loc de joacă pentru copii - cartier Wewern”.

Referatul de aprobare nr. 205/2022; proiectul de hotărâre nr. 205/2022; raportul de specialitate nr. 10972/17.06.2022;

Temei legal: art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 20 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

15. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul Covrig Augustin, prin reprezentant convenţional avocat Orăşteanu Claudia Elena.

Referatul de aprobare nr. 193/2022; proiectul de hotărâre nr. 193/2022; raportul de specialitate nr. 9688/09.06.2022;

Temei legal: art. 7 alin. (4) din Legea nr. 554/2004, art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin. (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Unităţii de Asistenţă Medico - Socială, începând cu data de 01.07.2022.

Referatul de aprobare nr. 207/2022; proiectul de hotărâre nr. 207/2022; raportul de specialitate nr. 1642/17.06.2022;

Temei legal: Legea nr. 466/2004, art. 1 alin. (1) lit. d din HG nr. 8/2011, art. 129 alin. (2) lit. „a” alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcţiei de Asistenţă Socială, începând cu data de 01.07.2022.

Referatul de aprobare nr. 214/2022; proiectul de hotărâre nr. 214/2022; raportul de specialitate nr. 3194/21.06.2022;

Temei legal: art. 16 alin. (3) lit. „g” din Anexa nr. 2 la HG nr. 797/2017, art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

18. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale rămasă liberă, situată în Municipiul Mediaş, str. Luncii, nr. 1, bl. 3, ap. 29 dnei Ioşca Irina Corina.

Referatul de aprobare nr. 202/2022; proiectul de hotărâre nr. 202/2022; raportul de specialitate nr. 3150/16.06.2022;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a”, art. 37 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. „d” alin. (7) lit. „q”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” str. Moșnei fn - D.E. 2215.

Referatul de aprobare nr. 200/2022; proiectul de hotărâre nr. 200/2022; raportul de specialitate nr. 9016/15.06.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUZ „Construire locuințe, împrejmuire, racorduri rețele edilitare și introducere în intravilan” str. Moșnei fn.

Referatul de aprobare nr. 201/2022; proiectul de hotărâre nr. 201/2022; raportul de specialitate nr. 10333/15.06.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

21. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUZ „Dezmembrare imobil în mai mult de 4 parcele în vederea construirii de locuințe, realizare drum și dotare cu infrastructură edilitară” Drum de exploatare, zona Iuliu Maniu.

Referatul de aprobare nr. 209/2022; proiectul de hotărâre nr. 209/2022; raportul de specialitate nr. 10603/16.06.2022;

Temei legal: art. 25 alin. (1), art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” alin. (6) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat strategic pentru creșterea capacității de răspuns la solicitările cetățenilor prin crearea suportului informațional inter - operațional și decizional pentru activitățile specifice domeniului amenajării teritoriului și urbanismului desfășurate de fiecare partener, în cadrul Proiectului „Inovare prin Informatizare la nivelul Consiliului Județean Sibiu” cod SIPOCA/SMIS - 136083, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020.

Referatul de aprobare nr. 213/2022; proiectul de hotărâre nr. 213/2022; raportul de specialitate nr. 11028/22.06.2022;

Temei legal art. 25 alin. (1), art. 46, art. 56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, art. 28, art. 30 alin.(1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 233/2016, Directiva 2007/2/CE, OG nr. 4/2010, art. 129 alin. (2) lit. „c” și lit. „e” alin. (9) lit. „a”, art. 133 alin. (1), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație electrică la Şcoala Gimnazială Cireşarii”.

Referatul de aprobare nr. 215/2022; proiectul de hotărâre nr. 215/2022; raportul de specialitate nr. 11220/21.06.2022;

Temei legal art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza DALI și a indicatorilor tehnico - economici, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare instalație electrică la Grădiniţa cu Program Prelungit Piticot”.

Referatul de aprobare nr. 216/2022; proiectul de hotărâre nr. 216/2022; raportul de specialitate nr. 11322/22.06.2022;

Temei legal art. 44 din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b” alin. (4) lit. „d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator - Primarul Mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 

 

Primar,                                                                       Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                     Sanda Ligia Muntean