HCL nr. /29.01.2020

                                                                                                                                                                                                                                   
PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 29 ianuarie 2020
(ora 16,00 în Sala „Daniel Thellmann” a Primăriei municipiului Mediaş)

 

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 23/2020; proiectul de hotărâre nr.23/2020; raportul de specialitate 725/17.01.2020;

Temei legal: art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200, art.475 lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Mediaș și din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Mediaș, începând cu 01.01.2020.

Referatul de aprobare nr. 30/2020; proiectul de hotărâre nr.30/2020; raportul de specialitate 756/20.01.2020; adresa nr.75/20.01.2020 a Sindicatului Salariaților din Primăria Municipiului Mediaș

Temei legal: art.11 alin.(1), alin. (3), art. 16 alin. (2), art. 40 din Legea nr. 153/2017, art.34 alin.(2) din O.U.G. nr.114/2018, HG. nr. 935/2019,  art. 129 alin (14), art. 139, art. 196,  art. 200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a unui imobil, situat în Municipiul Mediaș, str. Hațeg nr. 28.

Referatul de aprobare nr.04/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr. 4/2020; raportul de specialitate nr. 578/15.01.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996,  Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaș a unor obiective de investiții finalizate în Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr.08/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr. 8/2020; raportul de specialitate nr.597/15.01.2020;

Temei legal: HG nr. 2139/2004, Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul privat al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție finalizat ”Amenajare zone de protecție la trotuare în Municipiul Mediaș – etapa II”.

Referatul de aprobare nr.07/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr. 7/2020; raportul de specialitate nr. 596/15.01.2020;

Temei legal: art. 6 din Legea nr. 213/1998, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 354, art. 357  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe pentru tineri construită prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr.05/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr. 5/2020; raportul de specialitate nr.584/15.01.2020;

Temei legal:  HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019,   art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriei  pentru locuințele ANL,  situate în Mediaş str. Predeal nr. 2 bl. 8 sc. B ap.26, str. Predeal nr. 2 bl. 9 sc. A ap. 5  și str. Sinaia nr. 9 bl. 5 sc. B ap.14.

Referatul de aprobare nr.09/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr.9/2020; raportul de specialitate nr.602/15.01.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 8. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei  contractelor  de închiriere și stabilirea cuantumului chiriei pentru  locuințele de serviciu situate pe str.După Zid nr.25 ap.23 și str.Turnului nr.1 ap.1.

Referatul de aprobare nr.06/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr. 6/2020; raportul de specialitate nr. 554/15.01.2020;

Temei legal: art. 2 lit. „d” şi art. 51 din Legea nr. 114/1996, OUG nr. 40/1999, art. 1777 şi urm. din Legea nr.287/2009, HG nr. 310/2007, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș asupra imobilului situat în Mediaș Piața Corneliu Coposu nr. 2A.

Referatul de aprobare nr.26/2020; proiectul de hotărâre nr.26/2020; raportul de specialitate nr. 939/21.01.2020; adresa nr. 67/17.01.2020 a Direcției Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș;

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 10. Proiect de hotărâre privind darea în administrare Spitalului Municipal Mediaș a unor spații din cadrul imobilului situat în Mediaș str. Cloșca nr. 2, Policlinica Municipală.

Referatul de aprobare nr.27/2020; proiectul de hotărâre nr.27/2020; raportul de specialitate nr. 614/16.01.2020;

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 297 alin. (1) lit. „a”, art. art. 298-301 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 11. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții – „C.N.I.” SA, a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „Proiect tip – Construire bazin de înot didactic, Cartier Vitrometan, str. Blajului nr. 4A, municipiul Mediaș, județul Sibiu.

Referatul de aprobare nr.28/2020; proiectul de hotărâre nr.28/2020; raportul de specialitate nr. 998/22.01.2020; adresa CNI înregistrată sub nr. 94/07.01.2020;

Temei legal: OG nr. 25/2001, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 12. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafețe de pajiști permanente în municipiul Mediaș, sat Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr.31/2020; proiectul de hotărâre nr.31/2020; raportul de specialitate nr. 757/20.01.2020;

Temei legal: OUG nr. 34/2013, HG nr. 1.064/2013,  Ordinul  nr. 407/2013,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200  din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Asociaţia „Casa de femei creștină germană Estera”.

Referatul de aprobare nr.11/2020; proiectul de hotărâre nr.11/2020; raportul de specialitate nr.151/14.01.2020;

Temei legal: art. 12 alin. (3)-(7) din OG nr. 68/2003, art. 112 alin. (3) lit. „f”, „o”, art. 115 alin. (1) lit. „a”  din Legea nr. 292/2011, Legea nr. 116/2002, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de parteneriat între Consiliul Local Mediaş prin Direcţia de Asistenţă Socială şi Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea – Conferința Transilvania de Sud.

Referatul de aprobare nr.16/2020; proiectul de hotărâre nr.16/2020; raportul de specialitate nr.150/14.01.2020;

Temei legal: art. 12 alin. (3)-(7) din OG nr. 68/2003, art. 112 alin. (3) lit. „f”, „o”, art. 115 alin. (1) lit. „a”  din Legea nr. 292/2011, Legea nr. 116/2002, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Mediaș, pentru anul 2020.

Referatul de aprobare nr.12/2020; proiectul de hotărâre nr.12/2020; raportul de specialitate nr.44/08.01.2020;

Temei legal: Cap.V, Secțiunea a 2-a art.112 alin.(3) lit.”b”, art.118 din Legea 292/2011, Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.20/2013,  Ordinul nr. 1.086/2018, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni/lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social, în conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr.15/2020; proiectul de hotărâre nr.15/2020; raportul de specialitate nr.49/08.01.2020;

Temei legal: art.112 alin.(1) din Legea 292/2011, art.1, art. 6 alin. (2) și (7) din Legea 416/2001, art.28 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 50/2011,  art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile  nr.  2.

descarca material-->

 17. Proiect de hotărâre privind premierea familiilor cu domiciliul în Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou care vor împlini 50 de ani de căsătorie în cursul anului 2020.

Referatul de aprobare nr.13/2020; proiectul de hotărâre nr.13/2020; raportul de specialitate nr.44/08.01.2020;

Temei legal :  art.93 și art.94 din Legea nr.292/2011, art. 2 și art.4 din Legea nr. 17/2000, art.23, art.24, art.25, art.26 și art.27 din Legea nr. 116/2002,  art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 18. Proiect de hotărâre privind acordarea de suport și sprijin persoanelor vârstnice, cu domiciliul în Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou, care vor împlini  80 de ani de viață pe parcursul anului 2020, în vederea creșterii calității vieții.

Referatul de aprobare nr.14/2020; proiectul de hotărâre nr.14/2020; raportul de specialitate nr.43/08.01.2020;

Temei legal :  art.93 și art.94 din Legea nr.292/2011, art. 2 și art.4 din Legea nr. 17/2000, art.23, art.24, art.25, art.26 și art.27 din Legea nr. 116/2002, art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului costului mediu lunar de întreținere care stă la baza calculului contribuției lunare de întreținere a copiilor înscriși în creșe, suportată de părinții/reprezentanții legali ai copiilor acestora, pentru serviciile furnizate de Creșe Mediaș în anul 2020.

Referatul de aprobare nr.17/2020; proiectul de hotărâre nr.17/2020; raportul de specialitate nr.1092/06.01.2020;

Temei legal: art. 13 alin.(1) și alin. (2) din O.G. nr.68/2003; art.45 alin.(1) din Legea 292/2011, art.8 alin.(1) și art.9 alin. (1), (2), (3), (4) și (5) din Legea 263/2007, art.72 alin.(1), (2) și (3) din HG nr.1252/2012,  art.129 alin.(1), alin.(2), lit.„d” şi alin.(7) lit. „b”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 20. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale, rămasă liberă, situată în Municipiul Mediaș str. Luncii nr. 1 bl. 4 sc. B parter ap. 15 doamnei Șelar Loneta Aurica, conform prevederilor legale.

Referatul de aprobare nr.18/2020; proiectul de hotărâre nr.18/2020; raportul de specialitate nr.207/15.01.2020;

Temei legal: art. 2 lit. „c”, art. 42 din Legea nr. 114/1996,  art. 21 alin. (1), art. 22 din HG nr. 1.275/2000, art. 37 alin. (2) lit. „a”, art. 53 alin. (2) lit. „a” din  Legea nr. 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr.2.

descarca material-->

 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere în anul 2020 la Unitatea de Asistență Medico-Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr.22/2020; proiectul de hotărâre nr.22/2020; raportul de specialitate nr.66/16.01.2020;

Temei legal: Ordonanța nr.70/2002, H.G. nr.412/2003, H.G. nr. 459/2010, H.G. nr.867/2015, Legea 292/2011, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „b”,  art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a piețelor din Municipiul Mediaș administrate de către operatorul SC Piața Prim-Com SA Mediaș.

Referatul de aprobare nr.29/2020; proiectul de hotărâre nr.29/2020; raportul de specialitate nr. 1.022/22.01.2020; adresa nr. 43/16.01.2020 a SC Piața Prim-Com SA.

Temei legal: Legea nr. 31/1990, Legea nr. 145/2014, HG nr. 1334/2004, HG nr. 348/2004, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „s”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1),  art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 23. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General rezultat în urma procedurilor de achiziții de lucrări/servicii și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Echipare  tehnico-edilitară cartierul Gloria în municipiul Mediaș”.

Referatul de aprobare nr.10/15.01.2020; proiectul de hotărâre nr.10/2020; raportul de specialitate nr. 543/15.01.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul  nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetului finanțat din fonduri europene nerambursabile rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2019 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș.

Referatul de aprobare nr.20/2020; proiectul de hotărâre nr.20/2020; raportul de specialitate nr. 693/16.01.2020;

Temei legal: art.70 și art.71 alin.(4) din Legea nr.273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„a”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetului finanțat parțial din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar din anul 2019 a unităților de învățământ preuniversitar de stat din Mediaș.

Referatul de aprobare nr.24/2020; proiectul de hotărâre nr.24/2020; raportul de specialitate nr. 692/16.01.2020;

Temei legal: art.70 și art.71 alin.(4) din Legea nr.273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„a”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului bugetului finanțat integral din venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2019 al Spitalului Municipal Mediaș.

Referatul de aprobare nr.19/2020; proiectul de hotărâre nr.19/2020; raportul de specialitate nr. 691/16.01.2020;

Temei legal: art.70 și art.71 alin.(4) din Legea nr.273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.„a”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile nr. 1, 2 și 3.

descarca material-->

 27.  Proiect de hotărâre privind propunerea schimbării destinaţiei imobilului aflat în domeniul public al în municipiului Mediaş și în administrarea Școlii Gimnaziale George Popa, din bază materială a unității de învățământ, în spațiu destinat activităților de utilitate publică.

Referatul de aprobare nr.21/2020; proiectul de hotărâre nr.21/2020; raportul de specialitate nr. 724/17.01.2020;

Temei legal : art. 112 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011,  Ordinul nr. 5819/2016, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 28. Proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale survenite în conținutul Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local Mediaș nr. 121/2019 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale ale Municipiului Mediaș pe anul 2020.

Referatul de aprobare nr.25/2020; proiectul de hotărâre nr.25/2020; raportul de specialitate nr.5.624/21.01.2020;

Temei legal: Titlul IX din Legea nr.227/2015, art.129 alin.(2) lit. „b”, alin.(4) lit. „c” ,art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul Municipiului Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 29. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui pentru ședințele Consiliului Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr.3/2020; proiectul de hotărâre nr.3/2020; raportul de specialitate nr.604/2020;

Temei legal:art. 9 alin (1)  și  art. 10 alin (1) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local Mediaş; art. 123 alin (1) și alin. (3), art 129,  art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.

descarca material-->

 30. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru anul 2020, tarife aferente unor activități, din componența Serviciului de salubritate prevăzute în anexa 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, prin atribuire directă nr. 1/01.04.2009 – 364/27.04.2009, forma actualizată iulie 2015.

Referatul de aprobare nr.32/2020; proiectul de hotărâre nr.32/2020; raportul de specialitate nr.1326/2020;

Temei legal: Legea nr. 101/2006, OUG nr. 196/2005, Ordinului ANRSC nr. 109/2007,OUG nr. 74/2018, Legea nr. 211/2011,  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 și Ordinul Ministrului Mediului nr. 578/2006, art.129 alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „n” ,art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1, 2 și 3.

descarca material-->

 

Informări:
- Adresa nr. 87/09.01.2020 a Direcției de Asistență Socială privind utilizarea subvențiilor și acordarea serviciilor de asistență socială de către Asociația Phoenix Speranța, Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj și Asociația Sfântul Mihail Mărturisitorul în anul 2019 conform Legii nr.34/1998;
- Adresa nr. 50/08.01.2020 a Direcției de Asistență Socială privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav desfășurată în semestrul II – anul 2019;
- Adresa nr. 230/09.01.2020 a Compartimentului Centrul de Informare Cetățeni privind activitatea de soluționare a petițiilor pe semestrul II 2019;
- Adresa nr. 485/14.01.2020 a domnului Chiorean Iustin;
- Adresa nr. 19320/20.12.2019 a Direcției Patrimoniu privind răspunsul la interpelarea domnului Dordea;
-Adresa nr. 1256 și Adresa nr. 1258/28.01.2020 a Direcției Economice Serviciul Buget Contabilitate, privind răspunsul domnului Dordea Dorin.

 

 

Primar,                                                                    Secretar general,
Gheorghe Roman                                                   Petruțiu Marina Simona