HCL nr. /27.05.2020

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 27 mai 2020
desfășurată prin videoconferință, ora 16.00
 

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al municipiului Mediaș și a bugetelor unor instituții și servicii publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și suplimentarea listei obiectivelor de investiții și a programului de investiții publice pe grupe de investiții și surse de finanțare pe anul 2020.

Referatul de aprobare nr. 146/2020; proiectul de hotărâre nr. 144/2020; raportul de specialitate nr. 5.863/18.05.2020.

Temei legal: art. 5 alin. (2), art. 19 alin.(2), art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 48 alin. (1), art. 49 alin. (1), alin. (2), alin. (4), alin. (6) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş
Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Mediaș cultelor religioase.

Referatul de aprobare nr. 141/2020; proiectul de hotărâre nr. 139/2020; raportul de specialitate nr. 5.943/19.05.2020; Raportul Comisiei de evaluare nr. 5.897/19.05.2020.

Temei legal: OG nr.82/2001, Legea nr. 350/2005, art. 129 alin. (2) lit.”d”, alin. (8) lit.”a”, art. 139, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  3. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui imobil (construcție+cotă teren aferent), situat în Mediaș Piața Corneliu Coposu nr. 2A ap. 1, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 143/2020; proiectul de hotărâre nr. 141/2020; raportul de specialitate nr. 5893/19.05.2020.

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  4. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 10.000 mp., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 144/202020; proiectul de hotărâre nr. 142/2020; raportul de specialitate nr. 5.905/19.05.2020.

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  5. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 10.000 mp., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 145/202020; proiectul de hotărâre nr. 143/2020; raportul de specialitate nr. 5.904/19.05.2020.

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  6. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 13.000 mp., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 147/2020; proiectul de hotărâre nr. 145/2020; raportul de specialitate nr. 5.906/19.05.2020.

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  7. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Aurel Vlaicu f.n., în suprafață de 1.185 mp., proprietatea municipiului Mediaș–domeniul privat, cu drept de administrare Consiliul Local Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 150/2020; proiectul de hotărâre nr. 148/2020; raportul de specialitate nr. 2.608/19.05.2020.

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  8. Proiect de hotărâre privind valorificarea prin licitație publică a unui teren situat în Mediaș str. Wewern f.n., aflat în proprietatea municipiului Mediaș, domeniul privat.

Referatul de aprobare nr. 148/2020; proiectul de hotărâre nr.146/2020; raportul de specialitate nr. 5.891/19.05.2020.

Temei legal: art. 1650 alin. (1), art. 1652, art. 1657, art. 1660, 1666 alin. (1), art. 1672, art. 1673, art. 1676, art. 1719 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  art. 129 alin. (2) lit. “c”, alin. (6) lit. „b”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200, art. 334-346, art. 363 din OUG nr. 57/2019–Codul administrativ

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

  9. Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra unui imobil locuință socială situat în Mediaș, schimbarea destinației acestuia din „locuință socială” în „locuință” și trecerea din domeniul public al municipiului Mediaș în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 128/2020; proiectul de hotărâre nr. 126/2020; raportul de specialitate nr. 5.774/14.05.2020.

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  10. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de administrare nr. 67/2010 încheiat între municipiul Mediaş și Direcţia de Asistenţă Socială Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 129/2020; proiectul de hotărâre nr. 127/2020; raportul de specialitate nr. 5.774/14.05.2020.

Temei legal: art. 867-870 din Legea nr. 287/2009, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr.1 și 3.

descarca material-->

  11. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a unor obiective de investiții finalizate și modificarea anexei nr. 3.2. care face parte integrantă din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciului de Transport Public Local prin Curse Regulate în Municipiul Mediaș nr.1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr. 130/2020; proiectul de hotărâre nr. 128/2020; raportul de specialitate nr. 3.994/15.05.2020.

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290, art. 361 alin. (2) și (3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

12. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Mediaş a obiectivului de investiție ”Montare semafor trecere pietoni Șoseaua Sibiului nr. 70”.

Referatul de aprobare nr. 131/2020; proiectul de hotărâre nr. 129/2020; raportul de specialitate nr. 3.994/15.05.2020.

Temei legal: Legea nr. 287/2009, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 286 alin. (4), art. 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  13. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr. 132/2020; proiectul de hotărâre nr. 130/2020; raportul de specialitate nr. 5.791/15.05.2020.

Temei legal: HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  14. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Mediaş.

Referatul de aprobare nr. 133/2020; proiectul de hotărâre nr. 131/2020; raportul de specialitate nr. 5.782/15.05.2020.

Temei legal: art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisia nr. 2.

descarca material-->

  15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra unei suprafețe de teren în urma înstrăinării construcției garaj situat pe str. Piscului f.n., aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 134/2020; proiectul de hotărâre nr. 132/2020; raportul de specialitate nr. 5.805/15.05.2020.

Temei legal: art. 41 din Legea nr. 50/1991, Legea nr. 287/2009, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune la cumpărarea subapartamentelor nr. 1 și nr. 2 (construcții+cote de teren aferente) din imobilul situat administrativ în Mediaş Piața Regele Ferdinand I nr. 21.

Referatul de aprobare nr. 135/2020; proiectul de hotărâre nr. 133/2019; raportul de specialitate nr. 5.632/15.05.2020.

Temei legal: art. 4 alin. (4), art. 36  alin. (4) lit. „a” din Legea nr. 422/2001,  art. 129 alin. (14), art. 139, art. 196, art. 198 alin, (1), art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  17. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de administrare nr. 1/2019 încheiat cu Direcția Silvică Sibiu, Ocolul Silvic Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 137/2020; proiectul de hotărâre nr. 135/2020; raportul de specialitate nr. 5.630/12.05.2020; Contractul de administrare nr. 1/2019.

Temei legal: art. 4 alin. (1) și art. 5 alin. (1) lit. „a” din Legea nr. 56/2010, Ordinul nr. 497/2020, art. 129 alin. (2) lit.”c”, art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unei suprafețe de teren în vederea construirii unei locuințe proprietate personală, conform Legii nr. 15/2003, în municipiul Mediaș cartier rezidențial Bucegi-str. Daniel Thellmann.

Referatul de aprobare nr. 140/2020; proiectul de hotărâre nr. 138/2020; raportul de specialitate nr. 5.934/19.05.2020.

Temei legal: Legea nr. 15/2003, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație termică, inclusiv centrala termică Corp A și C, Școala Gimnazială H. Oberth Mediaș”.

Referatul de aprobare nr. 138/2020; proiectul de hotărâre nr. 136/2020; raportul de specialitate nr. 5.856/18.05.2020.

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  20. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Instalație termică și centrală termică în Corp C, Liceul Teoretic Axente Sever”.

Referatul de aprobare nr. 139/2019; proiectul de hotărâre nr. 137/2019; raportul de specialitate nr. 5.855/18.05.2020.

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  21. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Proiect Tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE RETELE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ȘI REȚELE DE CANALIZARE PLUVIALĂ ÎN MUNICIPIUL MEDIAȘ–CARTIER VITOMETAN–STRADA IACOB PISSO”.

Referatul de aprobare nr. 149/202020; proiectul de hotărâre nr. 147/2020; raportul de specialitate nr. 5.970/20.05.2020.

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr .1 și 3.

descarca material-->

  22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiții pentru obiectivul de investiții: ”Proiect Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni Județul Sibiu în perioada 2014-2020”

Referatul de aprobare nr. 154/2020; proiectul de hotărâre nr. 152/2020; raportul de specialitate nr. /19.05.2020.

Temei legal: art. 8 alin.(3) lit.”a”, art. 43 alin. (5) și art. 44 din Legea nr. 51/2006, art. 10 alin. (1) lit. ”b”, art.12 alin. (1) lit.”a”, lit. ”c” și lit. ”l”, art. 14 lit. ”c” din Legea nr. 241/2006, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (4) lit.„g”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru anul 2020, la SC ECO-SAL SA Mediaș.

Referatul de aprobare nr. 142/2020; proiectul de hotărâre nr. 140/2020; raportul de specialitate nr. 5.896/19.05.2020.

Temei legal: Legea nr. 211/2011, Legea nr. 249/2015, OUG nr. 196/2005, art. 129 alin. (2) „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a” şi art. 200 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 și 3.

descarca material-->

  24. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicarea și consultarea publicului în elaborarea PUD ”Construire locuință individuală D+P, garaj, împrejmuire, utilități” str. Binder Bubi f.n.

Referatul de aprobare nr. 151/2020; proiectul de hotărâre nr. 149/2020; raportul de specialitate nr. 5.009/20.05.2020, raportul nr. 5.009/15.05.2020 privind implicarea publicului în elaborarea P.U.D.

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  25. Proiect de hotărâre privind avizarea documentației de urbanism și însușirea raportului privind implicare și consultarea publicului în elaborarea PUZ ”Schimbare destinație UTR din zonă de locuire în zonă de agrement în vederea construirii unui ansamblu de agrement, branșamente utilități” str. Moșnei f.n.

Referatul de aprobare nr. 152/2020; proiectul de hotărâre nr. 150/2020; raportul de specialitate nr. 5.694/20.05.2020; raportul nr. 9.694/15.05.2020 privind implicarea publicului, în elaborarea P.U.Z.

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism PUD ”Amenajare piață circulabilă pietonală în zona istorică” Piața George Enescu f.n.

Referatul de aprobare nr. 153/2020; proiectul de hotărâre nr. 151/2020; raportul de specialitate nr. 5.694/20.05.2020; raportul nr. 9.694/15.05.2020 privind implicarea publicului, în elaborarea P.U.Z.

Temei legal: art.25 alin. (1), art.56 alin. (1) din Legea nr. 350/2001, Ordinul nr. 2701/2010, art 129 alin.(2) lit.”c”, alin. (6) lit.”c”, art. 139, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1 şi 3.

descarca material-->

  27. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la transportul public local cu mijloacele de transport în comun asigurat de operatorul Meditur S.A., pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat acreditat/autorizat din municipiul Mediaș și satul aparținător Ighișu Nou.

Referatul de aprobare nr. 155/2020; proiectul de hotărâre nr. 153/2020; raportul de specialitate nr. 6.356/26.05.2020;

Temei legal: art.84 alin. (1) și alin. 3^1  din Legea nr.1/2011, OUG nr. 70/2020 art 129 alin.(2) lit.”d”, alin. (7) lit.”a”, art. 196 şi art. 200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Iniţiator–Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 

Întrebări, interpelări, diverse
                 Adresa nr. 2308/28.04.2020 a S.C. Automecanica S.A Mediaș.
Adresa nr. 5311/05.05.2020–Scrisoare deschisă Partidul ALDE-Filiala Județeană Sibiu
Adresa nr. 5278/04.05.2020 privind sesizarea doamnei Fodor Delia Carmen.
Adresa nr. 5592/12.05.2020 a subscrisei PATRIA BANK S.A Mediaș.

 

                            

Primar,                                                                     Secretar general,                    
Gheorghe Roman                                                    Petruțiu Marina-Simona