HCL nr. /30.03.2020

                                                                                                                                                                          
       PROIECTUL  ORDINII DE ZI
a şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 30 martie 2020
desfășurată prin videoconferință, ora 16.00

 

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe pentru tineri construite prin ANL în regim de închiriere.

Referatul de aprobare nr.77/2020; proiectul de hotărâre nr. 76/2020; raportul de specialitate nr.3.622/10.03.2020;

Temei legal:  HG nr. 962/2001, art. 8 din Legea nr. 152/1998, Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019,   art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere şi stabilirea cuantumului chiriilor  pentru locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe,  situate în Mediaş str. Predeal nr. 2 blocul 6 și str. Predeal nr. 2 blocul 7.

Referatul de aprobare nr.77/2020; proiectul de hotărâre nr.76/2020; raportul de specialitate nr.3.667/11.03.2020;

Temei legal:  art. 15 alin. (14) și alin. (15) din HG nr. 962/2001, art. 8 alin. (5) din Legea nr. 152/1998 Ordinul nr. 2097/2019, HG.935/2019, art. 129 alin. (2) lit. “c”, art. 139, art. 196 alin. (1) lit. „a”  şi art. 200  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisia  nr. 2.

descarca material-->

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării de către Municipiul Mediaș a schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 2014-2020, pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.83/2020; proiectul de hotărâre nr.82/2020; raportul de specialitate nr. 3.196/03.03.2020;

Temei legal: Legea nr. 46/2008,  Legea nr. 273/2006, art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de apartamentare a unui imobil, situat în Municipiul Mediaș, str. Ștefan cel Mare nr. 3.

Referatul de aprobare nr.84/2020; proiectul de hotărâre nr. 83/2020; raportul de specialitate nr. 3.880/13.03.2020;

Temei legal: Legea nr. 7/1996,  Ordinul nr. 700/2014 art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1 şi 3.

descarca material-->

 5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Mediaș a unei suprafețe de teren de 142 mp, situată în Mediaș str. Pinului fn.

Referatul de aprobare nr.85/2020; proiectul de hotărâre nr.84/2020; raportul de specialitate nr.3.955/16.03.2020;

Temei legal: Legea nr. 287/2009, Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 6. Proiect de hotărâre privind ridicarea dreptului de administrare al Direcției de Asistență Socială asupra unor imobile locuințe sociale situate în Mediaș, schimbarea destinației acestora din „locuință socială” în „locuință” și  trecerea din domeniul public al Municipiului Mediaș în domeniul privat al Municipiului Mediaș.

Referatul de aprobare nr.85/2020; proiectul de hotărâre nr.84/2020; raportul de specialitate nr.3.969/16.03.2020;

Temei legal: art. 869 din Legea nr. 287/2009, Legea nr. 114/1996, art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139, art. 196, art. 200, art. 361 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al  Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  Mediaş, începând cu data de 01.04.2020.

Referatul de aprobare nr. 101/2020; proiectul de hotărâre nr.100/2020; raportul de specialitate 1.642/19.03.2020;

Temei legal: art. 121 alin. (1) lit. „a” din HG nr. 611/2008, HG nr. 797/2017, anexa nr. 5 din Ordinul nr. 29/2019, art. 44 lit. „a” din Legea nr.448/2006, art. 6 alin. (2) din HG nr. 427/2001, art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200,  art. 477 alin. (1), art.478 alin. (1) și alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei  cu  persoanele   căsătorite care  formează  familii  cu  domiciliul în   Mediaş şi satul aparţinător Ighişu Nou care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie  în cursul anului  2020

Referatul de aprobare nr. 93/2020; proiectul de hotărâre nr. 92/2020; raportul de specialitate nr. 1636/18.03.2020;

Temei legal: art.7, art. 10 lit."b", art. 92 alin. (1) din Legea nr.292/2011, art. 1 şi art. 2 din Legea nr. 17/2000, art. 1 şi art.4 din Legea nr. 116/2002,  HCL nr. 19/2020, art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7), art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2020, în vederea repartizării  locuințelor sociale din fondul locativ al municipiului  Mediaş.

Temei legal :  art. 2 lit. „c” şi „f”, art. 42, art. 43 din Legea nr. 114/1996, art. 21, art. 30 din  HG nr. 1275/2000, art. 53 alin. (2) lit. „a” din Legea nr. 292/2011, HCL nr.381/2019, art. 129 alin. (2) lit. “d” și alin. (7) lit. “b”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Raport comisia  nr. 2.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 10. Proiect de hotărâre privind soluţionarea cererilor de acordare a subvenţiei de la bugetul local, în temeiul Legii nr. 34/1998, pentru asociaţiile şi fundaţiile române cu personalitate juridică, care înfiinţează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2020.

Referatul de aprobare nr.100/2020; proiectul de hotărâre nr.99/2020; raportul de specialitate nr.1.637/18.03.2020;

Temei legal: art. 1 alin (3) din Legea nr. 34/1998, art. 1 alin. (3), art. 5 alin. (2), art. 9, art. 11 şi art. 12 alin. (3), (4), din anexa la H.G. 1153/2001 , art. 11 şi art. 12 alin. (3) din OG nr. 68/2003, art. 139 din Legea nr. 292/2011; HCL nr. 253/2018, art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „d” și lit. „e”, alin.(7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convențiilor definitive pentru acordarea de servicii de asistență socială între Consiliul Local Mediaș prin D.A.S. și Asociația Română pentru Persoane cu Handicap Mintal, filiala Mediaș, Asociația Sf. Mihail Mărturisitorul și Asociația „Love & Light Romania”  Centrul Rezidențial Sanctuarul, pentru anul 2020.

Referatul de aprobare nr.99/2020; proiectul de hotărâre nr.98/2020; raportul de specialitate nr.1.638/18.03.2020;

 Temei legal : art.2 alin. (3), art. 11 alin. (1) și art. 12 alin. (2) din H.G. nr. 1153/2001, art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 34/1998, art.129 alin.(1), alin.(2) lit. „d”, alin.(7) lit. „b”, alin. (9) lit. „a”, art.139, art. 196, art. 200  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 12. Proiect de hotărâre privind însușirea unui Acord-cadru de parteneriat între UAT-Municipiul Mediaș și Administrația Națională Apele Române-Administrația Bazinală de Apă Mureș, în scopul implementării proiectului de interes public local finanțat prin POR 2014-2020, ”REABILITARE/MODERNIZARE STRADA IGIȘULUI”.

Referatul de aprobare nr.80/2020; proiectul de hotărâre nr.79/2020; raportul de specialitate nr.3.423/05.03.2020;

Temei legal: Memorandumul Guvernului nr. 20/4710/A.I.L./15.03.2018, Legea nr. 107/1996,  art. 129 alin. (2) lit. „c”,  ”d” și ”e”, art. 139, art. 196, art. 200   din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Gheorghe Pop de Băsești”, Municipiul Mediaș.

Referatul de aprobare nr.72/2020; proiectul de hotărâre nr.71/2020; raportul de specialitate nr.3.303/04.03.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”Centru Comunitar Medico-Social (Corp R Aviație)”.

Referatul de aprobare nr.88/2020; proiectul de hotărâre nr.87/2020; raportul de specialitate nr.3.777/12.03.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza D.A.L.I. și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare/Modernizare Școala Gimnazială Ighișu Nou”.

Referatul de aprobare nr.91/2020; proiectul de hotărâre nr.90/2020; raportul de specialitate nr.3.774/12.03.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”Amenajare loc de joacă Strada Baia de Nisip”.

Referatul de aprobare nr.89/2020; proiectul de hotărâre nr.88/2020; raportul de specialitate nr.3.771/12.03.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”Centru Social Comunitar de Agrement și Sport inclusiv amenajări exterioare”.

Referatul de aprobare nr.90/2020; proiectul de hotărâre nr.89/2020; raportul de specialitate nr.3.779/12.03.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului la faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv Descrierea sumară pentru obiectivul de investiții ”Locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare”.

Referatul de aprobare nr.92/2020; proiectul de hotărâre nr.91/2020; raportul de specialitate nr.3.762/12.03.2020;

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006,  art. 12 alin. (4) și (5) din Ordinul nr. 1851/2013, art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (4) lit.„d”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare străzi Municipiul Mediaș – str. Valea Adâncă inclusiv pod peste Valea Moșnei”.

Referatul de aprobare nr.81/2020; proiectul de hotărâre nr.80/2020; raportul de specialitate nr.3.740/12.03.2020.

Temei legal: art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, art.71 alin. (1) din OUG nr.114/2018, HCL 256/2018,  art. 129 alin. (2) lit.”c”, alin. (4) lit.”d”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2  şi 3.

descarca material-->

 20. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului de transport public local desfășurat în municipiul Mediaș, respectiv anexa 2-linia L5 și L8D-L8M la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport în comun cu nr. 1810/01.02.2019.

Referatul de aprobare nr.103/2020; proiectul de hotărâre nr.102/2020; raportul de specialitate nr.4.219/24.03.2020;

Temei legal: art. 3 alin. (1)  și (2), art. 8 alin. (3) lit. ”a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și „d”, art. 44 alin. (2) lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006, Legea nr. 92/2007, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit.„n”,  art. 139, art. 196, art. 200 din  OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr.1 și 3.

descarca material-->

 21. Proiect de hotărâre privind acordarea de facilităţi fiscale pentru anul 2020 Parcului Industrial Automecanica.

Referatul de aprobare nr.87/2020; proiectul de hotărâre nr.86/2020; raportul de specialitate nr.13.461/18.03.2020.

Temei legal: Ordinul MIRA nr. 343/2007;  Ordinul nr. 2980/2013; Ordinul nr. 1451/2014,  art. 456 alin. (1) lit. „i” şi art. 464 alin. (1) lit. „n” din Legea nr. 227/2015;  art. 129 alin. (4) lit. „c”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 22. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al  Direcţiei  Municipale pentru Cultură, Sport, Turism și Tineret Mediaș, începând cu data de 01.04.2020.

Referatul de aprobare nr. 82/2020; proiectul de hotărâre nr.81/2020; raportul de specialitate 3.801/12.03.2020;

Temei legal: art. 129 alin (2) lit. „a”, alin. (3) lit. „c”, art. 139, art. 196,  art. 200, art. 554 alin. (2) – (5)  din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 23. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL Mediaș nr. 424/2017 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă a Clubului Sportiv Municipal Mediaș, cu modificările și completările ulterioare.

Referatul de aprobare nr. 79/2020; proiectul de hotărâre nr. 78/2020; raportul de specialitate nr. 537/12.03.2020;

Temei legal: HG nr. 1447/2007, Legea nr. 69/2000, art. 129 alin. (7) lit. “f”, art. 139, art. 196, art.200 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş.

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

 24. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1384/2011, încheiat între Spitalul Municipal Mediaș și SC PHARM SRL Mediaș.

Referatul de aprobare nr.102/2020; proiectul de hotărâre nr.101/2020; raportul de specialitate nr. 4.208/24.03.2020;

Temei legal: art. 129 alin. (2) lit.”c”,  art. 139, art. 196, art.200   din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Iniţiator – Primarul mun. Mediaş

Raport comisiile  nr. 1, 2 şi 3.

descarca material-->

Întrebări, interpelări, diverse

                                            

Primar ,                                                                            Secretar general,
Gheorghe Roman                                                            Petruțiu Marina Simona