MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt licitatie publica in vederea concesionarii imobilului situat in mun.Medias P-ta C.Coposu nr.2A ap.1

Primăria Municipiului Mediaș cu sediul în Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local - Mediaș nr.100/29.03.2023 și OUG nr.57/03.07.2019, anunță organizarea licitației publice pentru concesionarea unui imobil, aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș.

Imobilul este situat în intravilanul municipiului Mediaș, identificat în CF Mediaș nr.107286-C1-U1 (CF vechi nr.12770) sub nr.cadastral 107286-C1-U1 compus din: la subsol: 7 spații depozitare, 1 grup social; la parter: sală, 2 holuri, 2 birouri, terasă, 2 casa scării;  la etaj: sală, cameră electrică, hol, wc; în suprafață utilă de 867,80 mp și în cotă de 77% din teren de 926 mp înscris în CF Mediaș nr.107286 (CF vechi nr. 11055), nr. cadastral/topografic top: 916/2/11/2 - proprietatea Municipiului Mediaș, domeniul privat, CIF: 4240677.

Licitația va avea loc în data de 16 mai 2023, la sediul Primăriei Municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 ora  11,oo.

Prețul minim de pornire a licitației este de 31.500 lei/an, reprezentând redevența minimă anuală.

Procurarea documentației de licitație se va face în perioada 19 aprilie 2023 – 12 mai 2023 ora 13.oo, iar depunerea ofertelor de licitație se va face până pe data de 12 mai 2023 ora 13.oo, la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei Municipiului Mediaș.

Informații suplimentare se pot obține zilnic de la Primăria Municipiului Mediaș sau la tel. 0269803816 sau 0269803818.