MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Acorduri, autorizații, avize de funcționare

Acorduri, autorizații, avize de funcționare

Pentru comunicarea cu Compartiment Autorizare activități comerciale și susținerea înființării întreprinderilor mici și mijlocii puteţi folosi adresa de email autorizarecomert@primariamedias.ro  .

 

Formulare

1. Cerere eliberare: click aici
2. Cerere reînnoire: click aici
3. Declaratie privind incadrarea pe tipuri a unitatilor de alimentatie publica neincluse in structurile de primire turistice: click aici
4. Notificarea vanzarilor de soldare: click aici
5. Notificarea vanzarilor de lichidare: click aici
 
 

Ghiduri privind desfășurarea unor activități economice

1. Ghid privind autorizarea funcționării unui business: click aici

2. Doriți să inițiați o afacere?  Vedeți pentru ce formă de organizare ați putea opta: click aici

3. Ghid privind deschiderea unei UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ: click aici

4. Ghid privind deschiderea unui SALON DE ÎNFRUMUSEȚARE: click aici

5. Ghid privind deschiderea unui SERVICE AUTO: click aici

6. Condiții privind comunicarea publică a muzicii în scop ambiental sau lucrativ: click aici

7. Condiții privind desfășurarea comerțului cu metale sau pietre prețioase: click aici

8. Documente obligatorii de afișat într-o unitate comercială sau de prestări servicii: click aici

9. Ghid privind autorizarea activitatii de servicii funerare: click aici

10. Ghid privind autorizarea comercializări produselor de protecție a plantelor: click aici

11. Ghid privind autorizarea din punct de vedere sanitar a unei activitati economice: click aici

12. Ghid privind autorizarea unei activitati economice. Avize, Autorizații și alte obligații legale: click aici

13. Ghid privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor: click aici

14. Ghid privind comercializarea articolelor pirotehnice: click aici

 

 

Cadru legal

1. ORDONANŢA nr. 99 din 29 august 2000 (*republicată*)-privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

2. LEGEA nr. 650 din 7 decembrie 2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata

3. HOTĂRÂREA nr. 333 din 20 martie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata

4. ORDONANŢA nr. 21 din 21 august 1992 (**republicată**)(*actualizată*) privind protecţia consumatorilor

5. LEGEA nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

6. H.C.L. nr. 83 din 2011 privind revocarea prevederilor HCL nr. 246/2010 (stabilirea unor măsuri pentru eliberarea autorizaţiilor sau acordurilor de funcţionare precum şi avizul programului de funcţionare pentru activităţile comerciale şi de prestări servicii) şi a HCL nr. 16/2011 (completarea pct. 1.3 din anexa la HCL nr. 246/2010) precum şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş. click aici

7. H.C.L. nr. 344 din 2013 privind modificarea şi completarea HCL nr. 83/2011: revocarea prevederilor HCL nr. 246/2010 (stabilirea unor măsuri pentru eliberarea autorizaţiilor sau acordurilor de funcţionare precum şi avizul programului de funcţionare pentru activităţile comerciale şi de prestări servicii) şi a HCL nr. 16/2011 (completarea pct. 1.3 din anexa la HCL nr. 246/2010) precum şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş: click aici

8. H.C.L. nr. 265 din 2015 privind modificarea şi completarea „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş” aprobat prin HCL nr.83/2011 modificat şi completat prin HCL nr.344/2013. Click aici.

9. H.C.L. nr 277 din 2015 privind cuantumul taxelor pentru anul 2016 în vederea eliberării sau vizării autorizațiilor de funcționare. Click aici

10. H.C.L. nr.24 din 2016 privind modificarea art.22 din "Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul municipiului Mediaş" aprobat prin HCL nr.83/2011, republicat in baza HCL nr. 265/2015 si aprobarea termenului de 30.06.2016, dată până la care autorizațiile/acordurile de funcționare și avizele pentru programul de funcționare pot fi reînnoite, în cazul în care operatorul economic nu poate prezenta un extras CF care să ateste schimbarea destinației spațiului în care își desfăsoară activitatea. Click aici

11. HCL 55/2016 privind revocarea art.9 pct. I lit. i) respectiv art.14 lit. e) din „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Municipiului Mediaş” republicat în baza HCL nr.265/2015 modificat prin HCL nr.24/2016. Click aici

12. HCL 310/2016 privind modificarea şi completarea „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Municipiului Mediaş” aprobat prin HCL Mediaş nr.83/2011 republicat în baza HCL Mediaş nr.265/2015 modificat prin HCL Mediaş nr.24/2016 şi HCL Mediaş nr.55/2016. Click aici

13. HCL 228/2017 privind modificarea şi completarea „Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă pe teritoriul Municipiului Mediaş” aprobat prin HCL Mediaş nr.83/2011 republicat în baza HCL Mediaş nr.265/2015 actualizat prin HCL Mediaş nr.310/2016. Click aici