MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Comunicare Eficienta

Comunicare Eficienta

Primăria Municipiului Mediaş a obţinut în noiembrie 2007 o finanţare europeană din fonduri PHARE pentru un proiect în valoare totală de 110.000 de euro.

Suma solicitată de la finanţator reprezonta 90% din valoarea totală a proiectului, restul de 10% fiind cofinanţare asigurată din bugetul local.

Titlul proiectului: “Comunicare internă şi externă eficientă în administraţia publică locală în Municipiul Mediaş”

Descrierea proiectului: Proiectul vizează îmbunătăţirea comunicării în cadrul administraţiei publice locale pe de o parte şi între administraţia publică şi cetăţeni pe de altă parte.

Perioada de implementare: Proiectul se derulează pe parcursul anului 2008.

Obiectivele proiectului:

  1. Realizarea unei reţele informatice fizice de mare viteză(pe fibră optică), securizată, între sediul central al primăriei (situat în Piaţa Corneliu Coposu) şi sediile serviciilor publice subordonate consiliului local (Direcţia Municipală pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret; Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor; Direcţia de Asistenţă Socială; Serviciul de Ecologizare; Muzeul Municipal). Conectarea în aceeaşi reţea informatică a tuturor serviciilor municipalităţii va asigura comunicarea eficientă la nivelul administraţiei locale şi gestionarea eficientă a serviciilor publice descentralizate;
  2. Implementarea infrastructurii informatice existente la nivelul sediului central şi în celelalte sedii: hardware şi software specializat pentru preluarea, procesarea, stocarea şi transferarea informaţiilor în parametrii optimi între structurile publice locale;
  3. Gestionarea mai buna a resurselor (monitorizarea termenelor/duratelor pentru rezolvarea documentelor, informaţii despre ‘drumul’ parcurs in sistem, raportări pe probleme);
  4. Integrarea portalului web cu aplicaţiile specifice fiecărui serviciu pentru a da posibilitatea accesării e-serviciilor de către persoane fizice şi juridice;
  5. Modernizarea serviciului de cadastru:introducerea de noi instrumente (licenţa Autocad, plotter, GPS) pentru realizarea activităţilor specifice acestui serviciu;
  6. Creşterea calificării personalului specializat de la nivelul colectivităţilor locale în gestionarea serviciilor publice prin instruiri atât în ceea ce priveşte sistemul informatic integrat cât şi în utilizarea aplicaţiilor de birou specifice sau uzuale (Autocad, editare texte, calcul tabelar).

De ce e util acest proiect?

Locuitorii Mediaşului şi Ighişului au nevoie de o administraţie eficientă şi transparentă precum şi de informaţii despre ceea ce se întâmplă în Mediaş.

Comunicarea rapidă între diferitele compartimente şi servicii ale administraţiei publice, modernizarea sistemului informatic şi îmbunătăţirea procedurilor de lucru va micşora timpul necesar pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor şi va uşura totodată şi munca funcţionarilor din cadrul administraţiei publice locale. Acest fapt va conduce la creşterea calităţii serviciilor administrative, la crearea unui climat prietenos şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii în municipiul Mediaş.

Oraşul Mediaş şi împrejurimile sunt zone valoroase atât din punct de vedere turistic cât şi economic. Administraţia locală doreşte să atragă turişti şi investitori în zonă, iar un portal web bine pus la punct poate oferi informaţii atractive şi utile pentru aceste grupe de beneficiari ai proiectului.

De ce e interesant acest proiect ?

Modernizarea administraţiei publice pe baza tehnologiilor informaţionale implică inter-operabilitatea sistemelor informatice ale tuturor structurilor administrative, având cetăţeanul ca pilon central şi îmbunătăţirea serviciilor ca scop.

Dezvoltarea Societăţii Informaţionale, aşa cum este văzută în lumina Strategiei Guvernului de Informatizare a Administraţiei Publice, va conduce implicit la implementarea pe scară largă a serviciilor electronice.

Acest proiect testează acest mod inovator de lucru în cadrul unui proces instituţional, dar este perceput ca un pilot pentru deschiderea în final a procedurilor electronice către cetăţeni şi firme, beneficiarii majorităţii serviciilor administraţiei locale:

  • cetăţenii-contribuabili vor fi scutiţi de deplasări suplimentare de la un sediu la altul pentru a certifica informaţiile solicitate de către autorităţi existente deja în bazele de date locale.
  • cetăţenii vor avea acces mult mai uşor la informaţie, chiar din propria lor casă prin intermediul website-ului.
  • investitorii şi turişti vor remarca eficienţa şi transparenţa procesului administrativ datorită accesului rapid şi facil la informaţii de interes public ceea ce va duce la creşterea încrederii şi respectului în instituţiile administraţiei publice locale.

Echipa de proiect

Moga Claudia manager de proiect e-mail: claudia@primariamedias.ro, tel. 0269-803878
Bucur Ştefan Cristian coordonator tehnic e-mail: cristi.bucur@primariamedias.ro, tel.:0269-803815
Roşca Adina Sorina responsabil financiar e-mail: adina.rosca@primariamedias.ro, tel.:0269-803877

Avertisment (Legal Disclaimer)

Acest site web nu reprezintă în mod necesar pozi?ia oficială a Comisiei Europene. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coeren?ei informa?iilor prezentate revine ini?iatorilor site-ului web. Pentru sesizari Phare: cfcu.phare@mfinante.ro

Pentru informatii suplimentare privind proiectele Comisiei  Europene în România: http://ec.europa.eu/index_ro.htm.