MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Directia Fiscala Locala

Anunturi Directia Fiscala Locala

ANUNTURI OBLIGAŢII FISCALE

EXTRAS DE CONTURI

Conform dispozițiilor în vigoare, vă înștiințăm că, în evidențele noastre contabile, la data de 30.11.2017, figurați cu următoarele debite:

- extras persoane juridice nr.33664/12.12.2017

- extras persoane fizice nr.33665/12.12.2017

În cazul constatării de diferențe sau aveți neclarități legate de sumele înscrise în extrasul de cont, vă rugăm să vă prezentați la sediul Direcției Fiscale Locale Mediaș în vederea clarificării.

--------

ANUNŢ COLECTIV PENTRU COMUNICARE PRIN PUBLICITATE

 În temeiul art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de pocedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, comunicăm că au fost emise acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili:

PERSOANE FIZICE DECIZII DE IMPUNERE

* Tabel cu persoane fizice pentru care s-au emis decizii de impunere până la data de 16.03.2017

- Anunț nr.33697/12.12.2017 - decizii de impunere imobile nerezidențiale

 

PERSOANE FIZICE SOMAŢII, TITLURI EXECUTORII, POPRIRI, INSOLVABILI

- Anunt nr.31850/20.11.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunţ nr.32121/22.11.2017 - persoane fizice pentru care s-au făcut popriri

- Anunt nr.32259/23.11.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunt nr.32370/23.11.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunt nr.32490/27.11.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunt nr.32979/04.12.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunt nr.33022/05.12.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis procese verbale de insolvabilitate

- Anunt nr.33024/05.12.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis procese verbale de insolvabilitate

- Anunt nr.33190/06.12.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis procese verbale de insolvabilitate

- Anunț nr.33764/13.12.2017 - somații și titluri executorii

- Anunț nr.34263/18.12.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.34499/21.12.2017 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.140/04.01.2018 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.1289/09.01.2018 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.2277/11.01.2018 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.3256/15.01.2018 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.4892/18.01.2018 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.4966,5015,5068,5092/18.01.2018 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.5118,5159/19.01.2018 - persoane fizice pentru care s-au emis somații, titluri executorii sau popriri

PERSOANE JURIDICE

* Tabel cu persoane juridice pentru care s-au emis decizii de impunere  până la data de 15.03.2017

- Anunț nr.31962/21.11.2017 - persoane juridice pentru care s-au înfiinţat popriri

- Anunț nr.33333/07.12.2017 - somație și titlu executoriu

- Anunț nr.33819/13.12.2017 - persoane juridice pentru care s-au emis somații titluri executorii sau popriri

- Anunț nr.33811/13.12.2017 - persoane juridice pentru care s-au emis procese verbale de insolvabilitate

 

 Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul Direcţiei Fiscale Locale Mediaş, Piaţa Corneliu Coposu nr.3

 Prezentele acte administrative fiscale se consideră comunicate în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.

-----

A N U N Ţ

   În conformitate cu prevederile art.28 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 ore de la data încheierii procesului-verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contravenţiilor această posibilitate trebuie menţionată în mod expres. Termenele statornicite pe ore încep să curgă de la miezul nopţii zilei următoare, iar termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achită la casieriile autorităţii administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază acestea funcţionează, de cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei. O copie de pe chitanţă se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimite prin poştă sau poştă electronică, organului din care acesta face parte ( https://politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-teritoriale).

    Plata amenzilor se poate efectua şi cu cardul bancar prin intermediul internetului la adresa www.ghiseul.ro secţiunea <PLĂTEŞTE AMENZI> ; "Judeţul" - Sibiu; "Instituţie" - Mediaş, pentru care contribuabilii nu datorează comision.

Termen de plată "în cel mult 48 de ore", pentru amenzi aplicate în baza unor acte normative care fac referire la prevederile O.G. nr.2/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia amenzilor de circulaţie aplicate potrivit O.U.G. nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

Data încheierii/comunicării procesului verbal Zilele de achitare a jumătate din minimul amenzii
LUNI  se poate achita LUNI, MARŢI şi MIERCURI
MARŢI  se poate achita MARŢI, MIERCURI şi JOI
MIERCURI  se poate achita MIERCURI, JOI şi VINERI
JOI  se poate achita JOI, VINERI şi LUNI
VINERI  se poate achita VINERI, LUNI
SÂMBĂTĂ  se poate achita numai LUNI
DUMINICĂ  se poate achita LUNI şi MARŢI