MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Acte Necesare Persoane Fizice

Acte necesare pentru stabilirea impozitului pe clădiri şi terenuri:

 • copie act dobândire (contract vânzare-cumpărare,contract donaţie, contract întreţinere, certificat de moştenitor, etc. - după caz)
 • copie după planul construcţiilor
 • copie extras de Carte Funciară
 • chitanţa  pentru schimbarea titularului de contract (se plăteşte la casieria primăriei)
 • declaraţie tip persoane fizice
 • dosar

Acte necesare pentru stabilirea taxei pe mijloace de transport (autovehicule):

 • fişa de înmatriculare
 • copie dupa cartea de identitate a maşinii
 • copie dupa actul de dobândire (contractul de vânzare-cumpărare, factura fiscală, etc. - după caz)
 • copie chitanţă vamală (dacă este cazul)
 • declaraţie tip persoane fizice
 • dosar