MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunţ licitație publică pentru închiriere spaţiu - str.Nicolae Iorga, nr.7,ap.7

ERATĂ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803817, organizează licitație publică pentru închirierea spațiului situat în Mediaș, str. Nicolae Iorga nr.7 ap.7, aflat în domeniul privat al municipiului Mediaș.

Spațiul are o suprafață utilă totală de 57,80 mp, compus din 2 încăperi în suprafață utilă de 44,50 mp, 1 dependință în suprafață utilă de 13,30 mp, și teren aferent spațiului în suprafață de 105,60 mp, identificat în CF nr.100158-C1-U6 Mediaș nr. cadastral 100158-C1-U6, iar terenul identificat în CF nr.100158 Mediaș nr. cadastral 100158.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 200,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Serviciului Fiscal Local Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 06.08.2021 – 31.08.2021, respectiv 10.09.2021 – 01.10.2021, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 31.08.2021, ora 15:00 și până la data de 01.10.2021, ora 13:00, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 01.09.2021, ora 11:00 și în data de 04.10.2021, ora 11:00 în caz de neadjudecare, la primul termen.