MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Notă informativă privind lista de priorități pe anul 2019 a solicitanților care au acces la locuintele pentru tineri construite prin agenția națională pentru locuințe în vederea inchirierii, proprietatea privată a statului român și aflate în administrarea Consiliului Local Mediaș.

NOTĂ INFORMATIVĂ    NR.3623/04.03.2019:

-PRIN HCL.55/2019   A FOST APROBATA LISTA DE PRIORITĂȚI PE ANUL 2019 A SOLICITANȚILOR CARE AU ACCES LA LOCUINTELE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE ÎN VEDEREA INCHIRIERII, PROPRIETATEA PRIVATĂ A STATULUI ROMÂN ȘI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MEDIAȘ.

-CRITERIILE CARE AU STAT LA BAZA STABILIRII LISTELOR AU FOST APROBATE PRIN HCL.377/2018 SI  AVIZATE FAVORABIL DE MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE PRIN ADRESA NR.19477/12.12.2018 .

-CONTESTAȚIILE  CU PRIVIRE LA STABILIREA ACCESULUI LA LOCUINȚE , PRECUM ȘI LA ACORDAREA PRIORITĂȚILOR IN SOLUȚIONAREA CERERILOR SE VOR ADRESA PRIMĂRIEI IN TERMEN DE 7 ZILE DE LA AFISAREA LISTELOR, SI VOR FI DEPUSE LA CENTRUL DE INFORMARE CU CETĂȚENII DIN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI MEDIAȘ.

- SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR SE VA ASIGURA IN TERMEN DE 15 ZILE DE LA PRIMIRE,IN CONDIȚIILE LEGII.