MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

A treia sesiune de consultare a părților interesate din cadrul proiectului de elaborare a Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV) pentru orașul Mediaș

Primăria Mediaș are plăcerea de a anunța a treia sesiune de consultare a părților interesate din cadrul proiectului de elaborare a Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV) pentru orașul Mediaș. PAOV identifică cele mai semnificative aspecte de mediu și climă ale orașului și va defini acțiunile de investiții și măsurile de politici necesare pentru abordarea acestora.  
Această inițiativă este elaborată în cadrul Programului Orașe Vezi al Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Consorțiul RWA Group – Arcadis colaborează cu Primăria în dezvoltarea acestui Plan și va fi co-organizator al acestui eveniment.  
Evenimentul va reuni reprezentanții departamentelor tehnice din cadrul Primăriei și alte părți  interesate la nivel local, precum și mediul academic, de afaceri, sectorul asociativ și societatea civilă.  
Scopul acestui eveniment este de a discuta și prioritiza acțiunile propuse pentru adresarea provocărilor de mediu ale orașului, identificate pe baza analizei tehnice și a ședințelor de lucru din cadrul proiectului. 

Data și ora:                                      02 Martie 2023, între orele 10:00 și 13:00 
Loc de desfășurare:                         Sala Daniel Thellmann, Primăria Mediaș