MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ – teritorială a municipiului Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou”,

ANUNȚ

În conformitate cu dispozițiile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local Mediaș,

Primarul Municipiului Mediaș aduce la cunoștință faptul că a inițiat proiectul de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidenţă şi radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ – teritorială a municipiului Mediaş şi sat aparţinător Ighişu Nou”, care urmează a fi supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Mediaș.

Persoanele fizice și juridice interesate, pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la proiectul menționat, pe adresa de email primaria@primariamedias.ro sau la sediul Centrului de Informare pentru Cetățeni, până la data de 19 august 2022. Conținutul proiectului de hotărâre, precum și raportul de specialitate, însoțesc acest anunț.

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii poate fi consultat pe site-ul municipalității –www.primariamedias.ro, la secțiunea Primăria-Știri și anunțuri-Dezbateri publice.