MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt vanzari imobile aparținând domeniului privat al Municipiului Mediaș situate pe str.N.Teclu nr.9, Sos.Sibiului f.n., P-ta Regele Ferdinand I nr.12 ap.6

Primăria municipiului Mediaș cu sediul în localitatea Mediaș P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu, C.I.F. 4240677 cod poștal 551018, în conformitate cu Hotărârile Consiliului Local - Mediaș nr. 109/25.04.2024, nr. 80/28.03.2024 și nr. 110/25.04.2024, anunță organizarea licitației publice pentru vânzarea unor imobile situate în localitatea Mediaș, după cum urmează:

privind valorificarea prin licitație publică a două terenuri intravilane situate în localitatea Mediaș

1. str. Nicolae Teclu nr. 9 jud. Sibiu, înscrise în CF Mediaș 115411 sub nr. cadastral/nr. topografic 115411 în suprafață de 75 mp. și CF Mediaș 115458 (CF vechi nr. 113236) sub nr. cadastral/nr. topografic 115458 în suprafață de 38 mp., aflate în proprietatea Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 12 iunie 2024 - ora  10,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

2. Șoseaua Sibiului f.n. jud. Sibiu, înscris în CF Mediaș nr. 114424 sub nr. cadastral/nr. topografic 114424 teren intravilan cu categoria de folosință ”curți construcții” în suprafață de 1.808 mp. și se află în proprietatea: Municipiului Mediaș CIF: 4240677 - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 12 iunie 2024 - ora  11,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

3. P-ța Regele Ferdinand I nr. 12 ap. 6 jud. Sibiu și se identifică în CF Mediaș nr. 101803-C1-U10 (CF vechi nr. 17846) sub nr. cadastral top: 140-141/VI compus din: 2 camere, bucătărie, baie, pivniță, cu cote părți comune de 4,1% din întreg teren clădit și neclădit în suprafață de 1220 mp. aflat în proprietatea: Municipiului Mediaș, CIF: 4240677 - domeniul privat

Licitația va avea loc în data de 12 iunie 2024 - ora  12,oo la sediul Primăriei municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr. 3 jud. Sibiu.

Procurarea documentațiilor de atribuire precum și depunerea ofertelor se va face la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș în perioada 16 mai 2024 – 10 iunie 2024 ora 15:oo. Documentațiile de atribuire costă de 200 lei și se achită numerar sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX deschis la Trezoreria Mediaș.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să ne contactați la: tel. 0269803816 sau 0269803818, fax. 0269803817.