MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

ANUNŢ DE LICITAŢIE publică pentru închirierea unor suprafețe de teren cu destinație agricolă în data de 21.09.2020, ora 10ᵒᵒ

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI MEDIAŞ, P-ţa Corneliu Coposu, nr. 3, telefon/fax 0269/803848, organizează licitație publică pentru închirierea unor suprafete de teren cu destinatie agricola cuprinse în domeniul privat/public al municipiului Mediaș, identificate astfel:

              - parcela 1, in suprafata de 150 mp, str. Teba fn,  parte din terenul identificat sub nr. top 4783/1/2/2/2/2/3/2/6, C.F 102080 Medias, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264 lei.

              - parcela 2, in suprafata de 150 mp, str. Teba fn,  parte din terenul identificat sub nr. top 4783/1/2/2/2/2/3/2/6, C.F 102080 Medias, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264 lei.

              - parcela 3,  in suprafata de 150 mp, str. Teba fn, parte din terenul identificat sub nr. top 4952/5, C.F 13309 Medias, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264 lei.

              - parcela 4, in suprafata de 150 mp, str. Teba fn, parte din terenul identificat sub nr. top 4952/5, C.F 13309 Medias, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264 lei.

              - parcela 5, in suprafata de 150 mp,  str. Teba fn, parte din terenul identificat sub nr. top 4952/5, C.F 13309 Medias, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264 lei.

               - parcela 6, in suprafata de 150 mp, str. Teba fn, parte din terenul identificat sub nr. top 4952/5, C.F 13309 Medias, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 15264 lei.

              - parcela 7, in suprafata de 150 mp, str. Teba fn, parte din terenul identificat sub nr. top 4952/5, C.F 13309 Medias, avand categoria de folosinta fanete, cu valoarea de inventar 15264 lei.

              - parcela in suprafata de 51 mp,  str. I.GH.Duca nr.20, parte din terenul identificat sub nr.top 388/1/3, C.F. 115329 Medias, nr. CAD 1895, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 6271.98 lei

            - parcela in suprafata de 36 mp, str. I.GH.Duca nr.20, parte din terenul identificat sub nr. top 388/1/3, C.F.115329 Medias, nr. CAD 1895, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 4427,28 lei

            - parcela  in suprafata de 208 mp, str. Stromberg nr.2, parte din teren avand categoria de folosinta nepodructiv cu nr. cadastral 1713,O.P.54/2004, avand valoarea de inventar 10283,52 lei

            - parcela in suprafata de 225 mp, str. Persani fn, parte din teren avand categoria de folosinta faneata cu nr. cadastral 449,O.P,54/2004, cu valoarea de inventar 562,50 lei

             - parcela in suprafata de 204 mp, str. Piscului fn, parte din teren avand categoria de folosinta fanete cu nr. cadastral 1426,O.P,54/2004, avand valoarea de inventar 10085,76 lei

            - parcela in suprafata de 793 mp, str Posada fn, parte din terenul identificat sub nr. top.4808/2/1,C.F.108097, avand categoria de folosinta arabil, cu valoarea de inventar 39205,92 lei.

Procurarea documentaţiei de atribuire se face de la Centrul de Informare Cetățeni din cadrul Primăriei municipiului Mediaș, telefon 0269/803803, contracost la valoarea de 100,00 lei /documentație, care se achită în numerar la caseria Direcției Fiscale Locale Mediaș sau în contul organizatorului RO80TREZ57721360250XXXXX, deschis la Trezoreria Mediaş.

Procurarea documentației și depunerea ofertelor se face în perioada 12.08.2020 – 18.09.2020, respectiv 22.09.2020 – 12.10.2020, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Ofertele se depun la Primăria municipiului Mediaș, P-ța Corneliu Coposu nr.3, Centrul de Informare Cetățeni, într-un singur exemplar, în plic închis, până la data de 18.09.2020, ora 12.ᵒᵒ și până la data de 12.10.2020, ora 15ᵒᵒ, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Locul desfăşurării licitaţiei este sediul Primăriei municipiului Mediaş, P-ţa Corneliu Coposu nr.3, sala mică de şedinţe, în data de 21.09.2020, ora 10ᵒᵒ și în data de 13.10.2020, ora 10ᵒᵒ, în caz de neadjudecare, la primul termen.

Instanța competentă în soluționarea eventualelor litigii este Judecătoria Mediaș, str. Unirii nr.10, cod. 551025, județul Sibiu, telefon: 0269/ 845048, fax: 0269/ 846707, email: jud.medias@just.ro .

Data transmiterii anunțului de licitație în vederea publicării: 06.08.2020.