MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

SOMAȚIE DE DEMOLARE

Direcţia Arhitect Şef 

SOMAȚIE DE DEMOLARE

 

Având în vedere constatarea unor conștrucții și amenajări cu caracter provizoriu edificate fără autorizație de construire pe terenul aparținând domeniului privat al municipiului Mediaș, situat administrativ în intravilanul municipiului Mediaș, strada Baia de Nisip f. nr., identificat prin CF 114943 Mediaș, CAD 114943, în baza prevederilor Dispoziției Nr. 841 din 20.11.2020, în termen de 3 zile se eliberează amplasamentul menționat mai sus și se aduce terenul la situația inițială.

Desființarea construcțiilor se va face în temeiului prevederilor art. 33 din Legea nr. 50/1991 privind Autorizarea executarii constructiilor – republicată, cu respectarea procedurii reglementate de același act normativ.

Municipiul Mediaș nu își asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii aduse bunurilor aflate în interiorul construcțiilor la momentul demolării.

 

 

Arhitect Şef

Arh. Mihaela Paul