MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Mediaș - Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde – Chestionar prioritizare acțiuni

În data de 2 martie 2023, începând cu ora 10:00 - în cadrul proiectului de elaborare a Mediaș - Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV-Mediaș) – a avut loc la Primăria Mediaș a treia sesiune de consultare a părților interesate, eveniment dedicat prezentării și prioritizării acțiuniilor necesare pentru alcătuirea planului, a adresării provocărilor de mediu ale orașului, identificate pe baza analizei tehnice și a ședințelor de lucru din cadrul proiectului. PAOV identifică cele mai semnificative aspecte de mediu și climă ale orașului și va defini acțiunile de investiții și măsurile de politici necesare pentru abordarea acestora.

Această inițiativă este elaborată în cadrul Programului Orașe Vezi al Băncii Europene de Reconstrucție și Dezvoltare. Consorțiul RWA Group – Arcadis colaborează cu Primăria în dezvoltarea acestui Plan și va fi co-organizator al acestui eveniment.

Evenimentul a reunit reprezentanții ai departamentelor tehnice din cadrul Primăriei și alte părți  interesate la nivel local, precum și mediul academic, de afaceri, sectorul asociativ și societatea civilă.

 

Pentru o consultare cât mai largă asupra acțiunilor propuse, invităm medieșenii să acceseze și să completeze, până în data de 16 martie 2023, ora 23:59, chestionarul propus în cadrul evenimentului de către echipa de consultanți.

 

https://freeonlinesurveys.com/s/ImZweBBk/i/0