MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Acte necesare pentru inregistrare nou născut

ACTELE NECESARE PENTRU INREGISTRARE NOU NĂSCUT

  • Certificatul medical constatator al naşterii, formular tip(eliberat de organul sanitar)
  • Certificatele de naştere ale părinţilor în original şi copie xerox;
  • Certificatul de căsătorie al părinţilor născutului, dacă sunt căsătoriţi, în original şi copie xerox;
  • Actele de identitate ale părinţilor născutului, respectiv ale declarantului naşterii: B.I./C.I./Paşaport(C.R.D.S.)/Paşaport străin
  • Livretul de familie pentru a se înregistra nou născutul (numai pentru cei cu domiciliul în Mediaș)
Termenul pentru declararea şi înregistraea  naşterii copilului este de:
- 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
- 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
- 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.

In cazul în care părinții au nume de familie diferite este necesară declarația scrisă a acestora cu privire la numele pe care îl va purta copilul.