MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunt inchiriere prin licitatie publica a unui spatiu apartinand domeniului privat al mun.Medias P-ta R.Ferdinad I nr.31

Primăria municipiului Mediaş cu sediul în Mediaş P-ţa Corneliu Coposu nr. 3 anunţă organizarea licitaţiei publice cu strigare pentru închirierea unui spațiu parte componentă a apartamentului nr.VII din cadrul imobilului situat administrativ în Mediaș P-ța Regele Ferdinand I nr.31, în suprafață utilă totală de 33,17mp, înscris în CF  nr.6728 Mediaș nr.Top 206-207/1/VII cu cote părți comune de 14,06% din teren clădit și neclădit de 541mp și din spațiile de folosință comune, aparținând domeniului privat al municipiului Mediaș. Profilul de activitate este de ’’prestări servicii’’.

Licitaţia va avea loc, miercuri 10 aprilie 2019 la sediul Primăriei Mediaş P-ţa Corneliu Coposu nr. 3, în sala mică de şedinţă începând cu orele  10,oo.

Achiziționarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor de licitaţie, se va face începând cu data de 18 martie 2019 până în 09 aprilie 2019, orele 15,00 la Centrul de Informaţii cu Cetăţenii.

În cazul neadjudecării licitației, licitaţia se va relua joi, în data de 02.05.2019, ora 10,00, la sediul Primăriei Mediaş.

Achiziționarea documentaţiei de licitaţie şi depunerea ofertelor de licitaţie, pentru cea de a doua licitaţie se va face începând cu data de 10 aprilie 2019 până în 30 aprilie 2019 orele 15,00 la Centrul de Informare Cetăţeni.

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic de la Primăria Municipiului Mediaş,  tel.0269/803816 sau 0269/803818.