MUNICIPIUL MEDIAŞ
portalul oficial al municipiului

Anunț inițiere PUD șos.Sibiului fn.

ANUNŢ

Inițiatorul  DINA ELENA RAMONA,  prin arh. Velicu Ioan aduce la cunoştinţa publicului interesat intenţia de a elabora  Planul Urbanistic  de Detaliu  : “ Demolare și construire spălătorie self service ” pentru imobilul situat în intravilanul mun. Mediaş, șos. Sibiului fn.,  conform planşelor anexate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri, până la data de 05.02.2022 , la sediul Primăriei în scris sau prin fax la nr. 0269841198 sau e-mail : urbanism@primariamedias.ro, .

plan de incadrare

plan de reglementari